فصلنامه حوزه و دانشگاه (علوم انسانی - اجتماعی)2 صفحه 3

فهرست

فصلنامه حوزه و دانشگاه (علوم انسانی - اجتماعی)2 صفحه 4

يادداشت سردبير

در باب انديشه

ــ حوزه و دانشگاه، دو معهد علمى كه از آنها انتظار مى رود با كوشش خود نيازها و مقتضيات زمان را درك كنند، در سايه اعتماد به نفس، تلاش علمى خلاّق، عزّتمندى و با اتكا بر اسلام به عنوان بهترين پشتوانه فرهنگى، مى توانند نقش عظيم خود را ايفا كنند. فهم نيازهاى فرهنگى اجتماعى و صنعتى جامعه ما در پرتو تحقيق، خلاّقيّت و نوآورى و بالاخره در عرصه نظريه پردازيهاى جديد و مختلف علمى ميسّر خواهد بود.

ــ امروز مهمترين كانون نياز به انديشه، مديريت كشور است و مادامى كه دانشگاهها و حوزه ها هنرشان در اعلانِ مطالب در كتابها و مقالات محدود شود، نمى توان اميدى به كارآمدى اين نظريه ها داشت و دشمنان ما نيز از چنين حوزه و دانشگاهى ترسان نخواهند بود، علاوه بر آنكه اين روند فقط موجب پرورش دانشمند و مجتهدى است كه نمى توانند درك كنند كه علم آنها براى اداره جامعه كافى نيست، به ياد او كه غمى سنگين از گذشته و بيمى كران نسبت به آينده داشت و خطاب به حوزه ها فرمود: «مادام كه فقه در كتابها و سينه علما مستور بماند، ضررى متوجه جهان خواران نيست و روحانيّت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعّال نداشته باشد، نمى تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست.» ۱

ــ انتظار درمان از حوزه و دانشگاه وقتى معقول است كه براى هر دو مركز پيش بينيهاى لازم، برنامه ريزى و هزينه كافى در نظر گرفته و بيش از هر چيز، حتى افزايش هزينه هاى تحقيقاتى، اصلاح فرهنگ پژوهش ضرورى است. علاوه بر آنكه ارقام ناچيزى كه براى پژوهش و تحقيق هزينه مى شود، نويد بخش و اميد آفرين نيستند، حتى اگر در مقايسه با سالهاى گذشته رشد نسبى نشان دهند. ترجمه و اقتباس از دانش ديگران گرچه هنوز ضرورت جامعه ماست، لكن سازمانهاى تحقيقى بايد در تشخيص توليد و نوآورى از اقتباس و امتحال و سرقت علمى بكوشند و تا زمانى كه اين امكان به دليل ضعف نظام اطلاع رسانى ما مقدور نيست، تيزبينان و

1.ـ امام خمينى (ره) خطاب به حوزه هاى علميه، اسفند ۱۳۶۷