اخبار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه http://rihu.ac.ir/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[دریافت لوح سپاس سال ها مجاهدت علمی در حوزه اقتصاد اسلامی توسط عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه ودانشگاه]]> http://rihu.ac.ir/post/34116/دریافت-لوح-سپاس-سال-ها-مجاهدت-علمی-در-حوزه-اقتصاد-اسلامی-توس اخبار <![CDATA[برگزاری نشست علمی نقد قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی از منظر فقه امامیه]]> http://rihu.ac.ir/post/34115/برگزاری-نشست-علمی-نقد-قانون-حاکم-بر-احوال-شخصیه-اقلیت-های-دی اخبار <![CDATA[گزارش کارگاه بین المللی «روش شناسی مطالعات فرقه نگاری شیعه»]]> http://rihu.ac.ir/post/34104/گزارش-کارگاه-بین-المللی-روش-شناسی-مطالعات-فرقه-نگاری-شیعه اخبار <![CDATA[برگزاری هشتمین پیش نشست تخصصی «همایش بین المللی عدالت و اخلاق»]]> http://rihu.ac.ir/post/34103/برگزاری-هشتمین-پیش-نشست-تخصصی-همایش-بین-المللی-عدالت-و-اخلا اخبار <![CDATA[حضور عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در همایش «آینده نگری تحولات خانواده و زنان»]]> http://rihu.ac.ir/post/34101/حضور-عضو-هیأت-علمی-گروه-جامعه-شناسی-پژوهشگاه-حوزه-و-دانشگاه اخبار <![CDATA[برگزاری نشست علمی «امکان سنجی و ضرورت یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعی»]]> http://rihu.ac.ir/post/33668/برگزاری-نشست-علمی-امکان-سنجی-و-ضرورت-یابی-طراحی-شبکه-ملی-تک اخبار <![CDATA[معرفی دو اثر بدیع از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به بهانه 5 اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی]]> http://rihu.ac.ir/post/33667/معرفی-دو-اثر-بدیع-از-پژوهشگاه-حوزه-و-دانشگاه-به-بهانه-5-اسفن اخبار <![CDATA[برگزاری جلسه میزگرد «روش شناسی اجتهاد دانش دینی و کاربرد آن در مدیریت» و جلسه نقد کتاب «پارادایم اجتهاد دانش دینی(پاد)»]]> http://rihu.ac.ir/post/33665/برگزاری-جلسه-میزگرد-روش-شناسی-اجتهاد-دانش-دینی-و-کاربرد-آن اخبار <![CDATA[حضور انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان قم]]> http://rihu.ac.ir/post/33663/حضور-انتشارات-پژوهشگاه-حوزه-و-دانشگاه-در-دوازدهمین-نمایشگاه اخبار <![CDATA[برگزاری نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»]]> http://rihu.ac.ir/post/33661/برگزاری-نشست-علمی-تبیین-مبانی-حوزه-دخالت-دولت-در-اقتصاد اخبار <![CDATA[برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه با عنوان «گونه شناسی نگرش عاشورایی در تذکرة الشهداء شریف کاشانی»]]> http://rihu.ac.ir/post/33660/برگزاری-جلسه-دفاعیه-پایان-نامه-با-عنوان-گونه-شناسی-نگرش-عاش اخبار <![CDATA[برگزاری اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی»]]> http://rihu.ac.ir/post/33659/برگزاری-اجلاسیه-نهایی-کرسی-نظریه-پردازی-قانون-طبیعی-اسلامی اخبار <![CDATA[برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه با موضوع « مراتب وجودی قرآن از منظر قرآن و حدیث »]]> http://rihu.ac.ir/post/33654/برگزاری-جلسه-دفاعیه-پایان-نامه-با-موضوع-مراتب-وجودی-قرآن-ا اخبار <![CDATA[اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «نظریه منطق گفتمان قرآن» برگزار شد]]> http://rihu.ac.ir/post/33656/اجلاسیه-نهایی-کرسی-نظریه-پردازی-نظریه-منطق-گفتمان-قرآن-برگ اخبار <![CDATA[نشست علمی «قابلیت های دین برای نظریه پردازی اجتماعی» برگزار شد]]> http://rihu.ac.ir/post/33658/نشست-علمی-قابلیت-های-دین-برای-نظریه-پردازی-اجتماعی-برگزار اخبار <![CDATA[ششمین جلسه شورای علمی گروه علوم تربیتی برگزار می شود]]> http://rihu.ac.ir/post/33655/ششمین-جلسه-شورای-علمی-گروه-علوم-تربیتی-برگزار-می-شود اخبار <![CDATA[برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه با موضوع «تحلیل قرآنی آموزه های تربیتی زیارت جامعه کبیره»]]> http://rihu.ac.ir/post/33653/برگزاری-جلسه-دفاعیه-پایان-نامه-با-موضوع-تحلیل-قرآنی-آموزه-ه اخبار <![CDATA[برگ زرینی دیگر به آلبوم افتخارات پژوهشگاه افزده شد انتخاب یک اثر از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در هشتمین جشنواره بین المللی فارابی]]> http://rihu.ac.ir/post/33652/برگ-زرینی-دیگر-به-آلبوم-افتخارات-پژوهشگاه-افزده-شد-انتخاب-ی اخبار <![CDATA[حضور رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]> http://rihu.ac.ir/post/33649/حضور-رئیس-شورای-تحول-و-ارتقای-علوم-انسانی-در-پژوهشگاه-حوزه-و اخبار <![CDATA[برگزاری کارگاه بین المللی «روش شناسی مطالعات فرقه نگاری شیعه»]]> http://rihu.ac.ir/post/33637/برگزاری-کارگاه-بین-المللی-روش-شناسی-مطالعات-فرقه-نگاری-شیعه اخبار <![CDATA[انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مجلس اجرایی حزب الله لبنان]]> http://rihu.ac.ir/post/33636/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-میان-پژوهشگاه-حوزه-و-دانشگاه-و-مجلس اخبار <![CDATA[بازدید رئیس مرکز علمی تألیف و ترجمه «نون» لبنان از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]> http://rihu.ac.ir/post/33635/بازدید-رئیس-مرکز-علمی-تألیف-و-ترجمه-نون-لبنان-از-پژوهشگاه اخبار <![CDATA[برگزاری اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «نظریه منطق گفتمان قرآن»]]> http://rihu.ac.ir/post/33634/برگزاری-اجلاسیه-نهایی-کرسی-نظریه-پردازی-نظریه-منطق-گفتمان-ق اخبار <![CDATA[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند: نشست علمی «قابلیت های دین برای نظریه پردازی اجتماعی»]]> http://rihu.ac.ir/post/33633/پژوهشگاه-حوزه-و-دانشگاه-با-همکاری-انجمن-جامعه-شناسی-ایران-بر اخبار <![CDATA[انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور جهاد دانشگاهی]]> http://rihu.ac.ir/post/33632/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-میان-پژوهشگاه-حوزه-و-دانشگاه-و-سازم اخبار <![CDATA[سه اثر از پژوهشگاه در میان برترین های همایش کتاب سال حوزه]]> http://rihu.ac.ir/post/33631/سه-اثر-از-پژوهشگاه-در-میان-برترین-های-همایش-کتاب-سال-حوزه اخبار <![CDATA[بامشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کنفرانس بین المللی «گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت» برگزار شد]]> http://rihu.ac.ir/post/33630/بامشارکت-پژوهشگاه-حوزه-و-دانشگاه-کنفرانس-بین-المللی-گفتگوه اخبار <![CDATA[برگزاری دومین جلسه نقد پیش از چاپ کتاب «ساخت نظریه عرفی شدن با رویکردی اسلامی»]]> http://rihu.ac.ir/post/33626/برگزاری-دومین-جلسه-نقد-پیش-از-چاپ-کتاب-ساخت-نظریه-عرفی-شدن اخبار <![CDATA[حضور مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد در کرسی: رهبری اصیل سازمانی و اخلاق]]> http://rihu.ac.ir/post/33625/حضور-مدیر-گروه-مدیریت-پژوهشگاه-حوزه-و-دانشگاه-به-عنوان-ناقد اخبار <![CDATA[برگزاری جلسه نقد مقاله با عنوان «خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن»]]> http://rihu.ac.ir/post/33623/برگزاری-جلسه-نقد-مقاله-با-عنوان-خاستگاه-نظریه-پردازی-علمی-ا اخبار <![CDATA[کسب جایزه تحصیلی ویژه دانشجوی صاحب استعداد برتر از سوی دانشجوی دکتری روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بر اساس اعلان بنیاد]]> http://rihu.ac.ir/post/33622/کسب-جایزه-تحصیلی-ویژه-دانشجوی-صاحب-استعداد-برتر-از-سوی-دانشج اخبار <![CDATA[پیام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به مناسبت درگذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی]]> http://rihu.ac.ir/post/33621/پیام-پژوهشگاه-حوزه-و-دانشگاه-به-مناسبت-درگذشت-حضرت-آیت-الله اخبار <![CDATA[تقدیر از حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین بستان در اولین اجلاسیه سراسری کمیته های دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره]]> http://rihu.ac.ir/post/33619/تقدیر-از-حجت-الاسلام-والمسلمین-دکتر-حسین-بستان-در-اولین-اجل اخبار <![CDATA[انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه هرمزگان]]> http://rihu.ac.ir/post/33618/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-میان-پژوهشگاه-حوزه-و-دانشگاه-و-دانش اخبار <![CDATA[باحضور حجت الاسلام و المسلمين دكتر علي شيرواني برگزارشد: كارگاه آموزشي ويژه‌ اساتيد حوزه علميه خراسان]]> http://rihu.ac.ir/post/33617/باحضور-حجت-الاسلام-و-المسلمين-دكتر-علي-شيرواني-برگزارشد-كار اخبار <![CDATA[باحضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوری همایش وحدت حوزه و دانشگاه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در دانشگاه هرمزگان برگزار گردید]]> http://rihu.ac.ir/post/33608/باحضور-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-داوری-همایش-وحدت-حوزه-و اخبار <![CDATA[برگزاری جلسه نقد پیش از چاپ کتاب «ساخت نظریه عرفی شدن با رویکردی اسلامی»]]> http://rihu.ac.ir/post/33606/برگزاری-جلسه-نقد-پیش-از-چاپ-کتاب-ساخت-نظریه-عرفی-شدن-با-روی اخبار <![CDATA[مراسم گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد واحد رودان بندرعباس برگزار شد]]> http://rihu.ac.ir/post/33607/مراسم-گرامیداشت-روز-وحدت-حوزه-و-دانشگاه-در-دانشگاه-آزاد-واحد اخبار <![CDATA[افتتاح بیست و دومین شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]> http://rihu.ac.ir/post/33605/افتتاح-بیست-و-دومین-شاخه-مرکز-منطقه-ای-اطلاع-رسانی-علوم-و-فن اخبار <![CDATA[هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری از فردا آغاز به کار می کند]]> http://rihu.ac.ir/post/33603/هفدهمین-نمایشگاه-دستاوردهای-پژوهش-و-فناوری-از-فردا-آغاز-به-ک اخبار <![CDATA[برگزاری نشست علمی «مسأله روش در پژوهش های تاریخی»]]> http://rihu.ac.ir/post/33602/برگزاری-نشست-علمی-مسأله-روش-در-پژوهش-های-تاریخی اخبار <![CDATA[ارائه مقاله ای از گروه مدیریت در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت]]> http://rihu.ac.ir/post/33601/ارائه-مقاله-ای-از-گروه-مدیریت-در-چهاردهمین-کنفرانس-بین-الملل اخبار <![CDATA[پذیریش یک مقاله از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در کنفرانس بین المللی «مدیریت، معنویت و دین»]]> http://rihu.ac.ir/post/33598/پذیریش-یک-مقاله-از-پژوهشگاه-حوزه-و-دانشگاه-در-کنفرانس-بین-ال اخبار <![CDATA[برگزاری جلسه دوم نقد کتاب « بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»]]> http://rihu.ac.ir/post/33596/برگزاری-جلسه-دوم-نقد-کتاب-بررسی-فقهی-فرمانبرداری-و-نافرمان اخبار <![CDATA[برگزاری نشست علمی تخصصی با موضوع «گفتمان شناسی درباره صلح امام حسن علیه السلام»]]> http://rihu.ac.ir/post/33594/برگزاری-نشست-علمی-تخصصی-با-موضوع-گفتمان-شناسی-درباره-صلح-ام اخبار <![CDATA[برگزاری چهارمین جلسه شورای علمی گروه علوم تربیتی]]> http://rihu.ac.ir/post/33593/برگزاری-چهارمین-جلسه-شورای-علمی-گروه-علوم-تربیتی اخبار <![CDATA[حضور رئیس و جمعی از مدیران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]> http://rihu.ac.ir/post/33577/حضور-رئیس-و-جمعی-از-مدیران-پژوهشگاه-علوم-و-فرهنگ-اسلامی-در-پ اخبار <![CDATA[برگزاری جلسه نقد کتاب «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»]]> http://rihu.ac.ir/post/33575/برگزاری-جلسه-نقد-کتاب-بررسی-فقهی-فرمانبرداری-و-نافرمانی-مدن اخبار <![CDATA[حضور دو تن از مدیران آموزش عالی استان هرمزگان در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]> http://rihu.ac.ir/post/33576/حضور-دو-تن-از-مدیران-آموزش-عالی-استان-هرمزگان-در-پژوهشگاه-حو اخبار <![CDATA[برگزاری نشست علمی مروری بر مفاهیم اصالت و رهبری اصیل]]> http://rihu.ac.ir/post/33574/برگزاری-نشست-علمی-مروری-بر-مفاهیم-اصالت-و-رهبری-اصیل اخبار