ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1در راستای توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور صورت گرفت451398
2کتاب تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری اسماعیلیان روانه بازار نشر شد651398
3کتاب علوم قرآنی‌ 3 منتشر شد831398
4بررسی زمینه های همکاری دستگاه های علمی و اجرایی در موضوع آسیب های اجتم...1061398
5موفقیت دیگر برای آثار منتشره پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1281398
6گامی دیگر از حضور پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در عرصه بین الملل1231398
7با حضور اندیشمندان مطرح ایران و عراق در چهارمین پیش نشست همایش بین الم...1101398
8کتاب حقوق اساسی 1 روانه بازار نشر می شود841398
9ظرفیت های همکاری و مشکلات حوزه نشر با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فره...1101398
10پیش‌نشست چهارم همایش بین‌المللی آسیب‌شناسی مطالعات تاریخ و سیره اهلبیت...851398
11کتاب انسان کنش‌شناسی اعتباری به بازار نشر عرضه شد1021398
12زمینه های همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بررسی ش...1111398
13کتاب علوم قرآنی‌2 (اعجاز، تحریف ناپذیری) منتشر شد901398
14کتاب تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن) روانه بازار نشر شد961398
15اولین جلسه شورای سیاستگذاری همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه حوزه و...1841398
16حضور رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آم...2031398
17کتاب درسی حقوق بین المللی کیفری روانه بازار نشر می شود1381398
18نشست علمی «نگاه معرفت شناختی به سیر تطور مکاتب اقتصادی و الزامات شکل گ...1561398
19تغییر تعداد دفعات چاپ نشریه علمی پژوهشی تربیت اسلامی از دوفصلنامه به ف...1431398
20فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات فعالیت های پشتیبانی و خدماتی971398
صفحه از 80
تعداد موارد : 1598