ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مجید کافی321397
2كارشناس اداره عمومي ()13491396
3كارشناس مسئول كارپردازي ()12451396
4كارشناس جذب (مهدی محبی)11031396
5کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشی (ابراهیم عابدینی)11411396
6كارشناس بازرگاني و چاپ (محمد دهقانی)15861395
7كارشناس پايگاه اطلاع رساني ()16421395
8مدير داخلي نشريه اسلام و علوم اجتماعي (عنايت الله خزاعلي)28281393
9مدير داخلي نشريه تربيت اسلامي (حیدر فروزان)26751393
10مدير داخلي نشريه روش شناسي علوم انساني (سيد علي طوسي)52001393
11مدير داخلي نشريه جستارهاي اقتصادي ايران (سيد محمد امام)24931393
12كارشناس گروه علوم سياسي (محسن يوسفي)28221393
13كارشناس گروه فلسفه و كلام (حسن نصرالهي)31691393
14مدير داخلي نشريه اسلام و مديريت (محمد سلیمی)22461393
15مدير داخلي نشريه مطالعات اسلام و روانشناسي (مرتضي برزگر)26031393
16كارشناس مسئول گروه هماهنگي ، برنامه ريزي و‌ نظارت و ارزيابي پژوهشگاه (...9181392
17كارشناس مسئول فناوري اطلاعات (امير حسين عظيمي پور)33211392
18كارشناس برنامه نويسي سيستم(سيد محمد سعيد موسوي)19941392
19مدير امور پژوهشي و همكاري‌هاي علمي(دكتر علي سليمي)21531392
20كارشناس تحلیلگر سیستم گروه فناوري اطلاعات(سيد مهدي موسوي نسب)16771392
صفحه از 3
تعداد موارد : 58