ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1هادی موسوی31397
2محمد شجاعیان31397
3مجید کافی341397
4كارشناس اداره عمومي ()13491396
5كارشناس مسئول كارپردازي ()12481396
6كارشناس جذب (مهدی محبی)11071396
7کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشی (ابراهیم عابدینی)11421396
8كارشناس بازرگاني و چاپ (محمد دهقانی)15891395
9كارشناس پايگاه اطلاع رساني ()16441395
10مدير داخلي نشريه اسلام و علوم اجتماعي (عنايت الله خزاعلي)28311393
11مدير داخلي نشريه تربيت اسلامي (حیدر فروزان)26771393
12مدير داخلي نشريه روش شناسي علوم انساني (سيد علي طوسي)52031393
13مدير داخلي نشريه جستارهاي اقتصادي ايران (سيد محمد امام)24951393
14كارشناس گروه علوم سياسي (محسن يوسفي)28231393
15كارشناس گروه فلسفه و كلام (حسن نصرالهي)31711393
16مدير داخلي نشريه اسلام و مديريت (محمد سلیمی)22481393
17مدير داخلي نشريه مطالعات اسلام و روانشناسي (مرتضي برزگر)26051393
18كارشناس مسئول گروه هماهنگي ، برنامه ريزي و‌ نظارت و ارزيابي پژوهشگاه (...9191392
19كارشناس مسئول فناوري اطلاعات (امير حسين عظيمي پور)33221392
20كارشناس برنامه نويسي سيستم(سيد محمد سعيد موسوي)19951392
صفحه از 3
تعداد موارد : 60