ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مراسم نکوداشت حجت الاسلام والمسلمین حسن آقا نظری برگزار می شود481398
2حجت‌‌الاسلام سعیدی‌‌روشن تشریح کرد: سابقه دیرینه معناشناسی در مطالعات ...311398
3تاریخ‌نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (از سقوط عباسیان تا پایان صفویان...زینلی بهمنتاريخ اسلام281398
4جلسه نقد کتاب انسان سازمانی مبتنی بر علم النفس فلسفی برگزاری می شود391398
5تاریخ اجتماعی شیعیان (مفاهیم و کلیات)الويري محسنتاريخ اسلام241398
6فلسفه تحلیلی تاریخ (مبانی فلسفی دانش تاریخی)موسوی سیانی سعیدتاريخ اسلام341398
7المنتقی من نصوص الاخلاق والتربیه المعاصرهرفيعي بهروزعلوم تربيتي221398
8انتشار هندبوک «اخلاق در اقتصاد و تأمین مالی اسلامی» با مشارکت گروه اقت...411398
9نشست علمی تخصصی «بایسته های علمی تدوین درسنامه دانشگاهی در زمینه حقوق ...371398
10بررسی مسائل مهم حوزه پول و بانکداری اسلامی در اثر جدید گروه اقتصاد پژو...881398
11وحی و نزول در کتاب جدید گروه قرآن پژوهی مورد بررسی قرار گرفته است691398
12درس نامه کاربرد علوم بلاغی در تفسیر منتشر شد711398
13علوم قرآنی 1 (وحی، نزول)سعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني1191398
14درس نامه کاربرد علوم بلاغی در تفسیرنقیب زاده محمدعلوم قرآني1341398
15حقوق اساسی1 (کلیات، منابع و مبانی)جوان آراسته حسينحقوق1171398
16كرسي ترويجي «واکاوی و نقد نظریه تفکر اجتماعی علامه طباطبایی(ره)» برگزا...1231398
17نشست نقد کتاب مباني فلسفي و روش‌شناسي اقتصاد1181398
18حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایرانهدایت نیا فرج اللهحقوق1421398
19سخنرانی دو نفر از اعضای هیئت علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دان...1161398
20جلسه نقد پیش از چاپ کتاب فقه عفاف جنسی برگزار خواهد شد961398
صفحه از 165
تعداد موارد : 3288