ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کارگاه آموزشی « آشنایی با قوانین و مقررات انواع کرسی های نظریه پردازی،...291396
2عملکرد درخشان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مسیر ارتقاء 11 عضو هیأت علمی2151396
3گروه خانواده2451396
4کسب عنوان«نوآوری»‌برای طرح نامه«قانون طبیعی اسلامی»و اخذ مرتبه«کرسی مو...2861396
5برگزاری کرسی علمی ترویجی«نظریه طرح خلافت در سوره مکی طه(مرور ادبی)»2901396
6نقش مقاصد شریعت در تاثیر مقتضیات زمان بر سیاست کیفری اسلاماحمدی ابهری سید محمد علیحقوق2761396
7مقامات عارفان به روایت ابن سیناشيرواني عليفلسفه و كلام941396
8تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جهان اسلامچلونگر محمد عليتاريخ اسلام781396
9تاریـخ اسـلام در شبه قارّه هندصادقی علوی محمودتاريخ اسلام731396
10کرسی علمی ترویجی «حق داشتن، عارض ذاتی وجود» برگزار می شود2851396
11انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه معارف ...4441396
12پذیرش دانشجوی دکتری جامعه شناسی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ویژه طلاب12531396
13کسب عنوان «نوآوری»‌ برای طرح نامه «منطق گفتمان قرآن کریم» و اخذ مرتبه ...2371396
14برگزاری جلسه «نقد قبل از چاپ کتاب زن در قرآن»5121396
15آغاز همكاري‌هاي علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با نهاد حقوق بشر دانشگاه...5501396
16برگزاری نشست علمی «مدل های رفتار انسان در قرآن»4301396
17برگزاری کرسی علمی ترویجی «تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن»4661396
18بازدید اعضای دفتر هم اندیشی دانشگاه های آزاد استان مرکزی از پژوهشگاه ح...3331396
19برگزاری جلسه عمومی ریاست پژوهشگاه با کارکنان غیر هیأت علمی2381396
20کرسی نظریه­ پردازی « عینیت و ماهیت وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام5491396
صفحه از 147
تعداد موارد : 2930