ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1احوال شخصیه و قانون حاکم برآن در حقوق ایرانپژوهشگاه حوزه و دانشگاه حقوق291397
2کتاب «جریان شناسی تفسیر سلفی» منتشر شد641397
3 روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)شجاعي محمدصادقعلوم قرآني1151397
4کتاب «قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان» منتشر شد371397
5بازدید معاون وزیر کشور از مرکز رشد نویدبخش رهایی وابسته به پژوهشگاه حو...711397
6مجید کافی101397
7کتاب جریان‌شناسی تفسیر سلفیفتحي عليعلوم قرآني2171397
8کتاب «حقوق اساسی2» منتشر شد531397
9ارائه مقاله نوآورانه عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی در همایش ملی فقه و...591397
10برگزاری کرسی علمی ترویجی «فقه عفاف؛ حلقه‌ای مفقود در تبویب فقه»321397
11برگزاری نشست علمی تخصصی «اخلاق کاربردی و مدیریت کسب و کار»181397
12دوئالیسم سینوی دکارتی و مونیسم صدرایی از منظر اشکالات فیزیکالیسمهمازاده ابیانه مهدیفلسفه علوم انساني911397
13موفقیتی دیگر برای مجله جستارهای اقتصادی: کسب بالاترین امتیاز در میان م...391397
14برگزاری کرسی علمی ترویجی «واکاوی معنای نسائنا در آیه مباهله»461397
15انتخاب غرفه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان «غرفه برتر»571397
16انتخاب عضو هیئت علمی گروه روان شناسی به عنوان پژوهشگر برتر سال97 13است...1061397
17ارائه مقاله عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی در همایش ملی فقه و تربیت711397
18درآمدی بر مبانی و روشهای روان‌شناختی تربیتی عفاف و حجابسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي1561397
19مقاله پژوهشگر گروه مدیریت در میان 14 مقاله برتر پانزدهمین کنفرانس بین ...591397
20کتاب حقوق اساسی2جوان آراسته حسينحقوق1871397
صفحه از 158
تعداد موارد : 3157