ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي38521395
2سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي50331390
3فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي1003671379