ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی بازشناسی موضوعی اولویت های حقوق ورزشفضلی محمدرضا01397
2هيات علمي گروه حقوق15851395
3نشست علمی بررسی پیش نویس نظریه حق حیاتطالبی محمدحسینحقوق44381394
4دعوت به همكاري گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه41151394
5نشست بررسي رژيم هاي حقوقي سرمايه گذاري خارجي نفتي در نظام حقوقي ايرانحكيميان علي محمد36461392
6نشست «طرح تشكيل سازمان امر به معروف و نهي از منكر»جوان آراسته حسين27841392
7نشست تفكيك قوا در فقه و در نظام جمهوري اسلامي ايرانجوان آراسته حسين31151392
8اصول فقه کاربردی (جلد سوم)قافی حسینحقوق83681392
9بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامیراثي ورعي سيد جوادحقوق38611390
10اصول فقه کاربردی 2 (ادله و منابع فقه)قافي حسینحقوق89031390
11نشست آزادی نظر و بیان از نقطه نظر اسلاميمحمد سروش محلاتي 34081390
12نشست سازمان امر به معروف و نهي از منكرجوان آراسته حسين33141390
13الجنسیه فی الفقه الاسلامیدانش پژوه مصطفي30591388
14گروه حقوق141851387