ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام41341395
2هیئت علمي گروه فلسفه و كلام27911395
3نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي39071393
4نشست علمی تقریری نوین از برهان وجودیشيرواني عليفلسفه و كلام31181392
5نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقيشيرواني علي47851391
6فلسفه دین دیوید هیومفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام65681390
7تأملى در پيش‏فرضها و محدوديتهاى سنجش ديندارىموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه و كلام35261390
8نشست خود گروی اخلاقیشيرواني عليفلسفه و كلام30671390
9نشست معجزه و معجزه نگاریفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام27491390
10نشست وحی و تجربه دینیآذربايجاني مسعودفلسفه و كلام29241390
11نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)21991390
12گروه فلسفه و كلام179841388
13اسلامى سازى معرفت: ديروز و امروزطه جابر العلوانى فلسفه علوم انساني18741379