ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام37071395
2هیئت علمي گروه فلسفه و كلام24391395
3نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي36591393
4نشست علمی تقریری نوین از برهان وجودیشيرواني عليفلسفه و كلام28031392
5نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقيشيرواني علي43671391
6فلسفه دین دیوید هیومفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام60301390
7تأملى در پيش‏فرضها و محدوديتهاى سنجش ديندارىموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه و كلام33751390
8نشست خود گروی اخلاقیشيرواني عليفلسفه و كلام27941390
9نشست معجزه و معجزه نگاریفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام25061390
10نشست وحی و تجربه دینیآذربايجاني مسعودفلسفه و كلام26421390
11نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)20211390
12گروه فلسفه و كلام165021388
13اسلامى سازى معرفت: ديروز و امروزطه جابر العلوانى فلسفه علوم انساني17181379