ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام29531395
2هيات علمي گروه فلسفه و كلام19601395
3نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي33891393
4نشست علمی تقریری نوین از برهان وجودیشيرواني عليفلسفه و كلام24081392
5نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقيشيرواني علي37821391
6فلسفه دین دیوید هیومفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام51021390
7تأملى در پيش‏فرضها و محدوديتهاى سنجش ديندارىموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه و كلام31561390
8نشست خود گروی اخلاقیشيرواني عليفلسفه و كلام24341390
9نشست معجزه و معجزه نگاریفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام21701390
10نشست وحی و تجربه دینیآذربايجاني مسعودفلسفه و كلام22711390
11نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)17521390
12گروه فلسفه و كلام142621388
13اسلامى سازى معرفت: ديروز و امروزطه جابر العلوانى فلسفه علوم انساني14891379