ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام19121395
2هيات علمي گروه فلسفه و كلام14881395
3نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي29861393
4نشست علمی تقریری نوین از برهان وجودیشيرواني عليفلسفه و كلام19511392
5نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقيشيرواني علي32201391
6فلسفه دین دیوید هیومفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام42211390
7تأملى در پيش‏فرضها و محدوديتهاى سنجش ديندارىموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه و كلام28901390
8نشست خود گروی اخلاقیشيرواني عليفلسفه و كلام19441390
9نشست معجزه و معجزه نگاریفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام17541390
10نشست وحی و تجربه دینیآذربايجاني مسعودفلسفه و كلام18341390
11نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)14491390
12گروه فلسفه و كلام122431388
13اسلامى سازى معرفت: ديروز و امروزطه جابر العلوانى فلسفه علوم انساني12961379