ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام26891395
2هيات علمي گروه فلسفه و كلام18571395
3نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي33251393
4نشست علمی تقریری نوین از برهان وجودیشيرواني عليفلسفه و كلام23251392
5نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقيشيرواني علي36481391
6فلسفه دین دیوید هیومفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام48841390
7تأملى در پيش‏فرضها و محدوديتهاى سنجش ديندارىموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه و كلام31141390
8نشست خود گروی اخلاقیشيرواني عليفلسفه و كلام23551390
9نشست معجزه و معجزه نگاریفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام21001390
10نشست وحی و تجربه دینیآذربايجاني مسعودفلسفه و كلام21921390
11نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)17031390
12گروه فلسفه و كلام137461388
13اسلامى سازى معرفت: ديروز و امروزطه جابر العلوانى فلسفه علوم انساني14511379