ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام40461395
2هیئت علمي گروه فلسفه و كلام27171395
3نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي38441393
4نشست علمی تقریری نوین از برهان وجودیشيرواني عليفلسفه و كلام30371392
5نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقيشيرواني علي46861391
6فلسفه دین دیوید هیومفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام64591390
7تأملى در پيش‏فرضها و محدوديتهاى سنجش ديندارىموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه و كلام34901390
8نشست خود گروی اخلاقیشيرواني عليفلسفه و كلام30081390
9نشست معجزه و معجزه نگاریفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام26931390
10نشست وحی و تجربه دینیآذربايجاني مسعودفلسفه و كلام28531390
11نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)21541390
12گروه فلسفه و كلام176561388
13اسلامى سازى معرفت: ديروز و امروزطه جابر العلوانى فلسفه علوم انساني18431379