ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی نظریه­ پردازی « عینیت و ماهیت وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام7691396
2هيات علمي گروه فلسفه و كلام7791395
3نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي24201393
4نشست علمی تقریری نوین از برهان وجودیشيرواني عليفلسفه و كلام12121392
5نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقيشيرواني علي25391391
6فلسفه دین دیوید هیومفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام33741390
7تأملى در پيش‏فرضها و محدوديتهاى سنجش ديندارىموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه و كلام26931390
8نشست خود گروی اخلاقیشيرواني عليفلسفه و كلام11691390
9نشست معجزه و معجزه نگاریفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام11621390
10نشست وحی و تجربه دینیآذربايجاني مسعودفلسفه و كلام11851390
11نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)9171390
12گروه فلسفه و كلام100901388
13اسلامى سازى معرفت: ديروز و امروزطه جابر العلوانى فلسفه علوم انساني10891379