ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام44901395
2هیئت علمي گروه فلسفه و كلام30311395
3نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي41141393
4نشست علمی تقریری نوین از برهان وجودیشيرواني عليفلسفه و كلام33691392
5نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقيشيرواني علي51141391
6فلسفه دین دیوید هیومفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام70071390
7تأملى در پيش‏فرضها و محدوديتهاى سنجش ديندارىموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه و كلام36571390
8نشست خود گروی اخلاقیشيرواني عليفلسفه و كلام33061390
9نشست معجزه و معجزه نگاریفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام29781390
10نشست وحی و تجربه دینیآذربايجاني مسعودفلسفه و كلام31641390
11نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)23561390
12گروه فلسفه و كلام190421388
13اسلامى سازى معرفت: ديروز و امروزطه جابر العلوانى فلسفه علوم انساني20091379