ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام37841395
2هیئت علمي گروه فلسفه و كلام25021395
3نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي36911393
4نشست علمی تقریری نوین از برهان وجودیشيرواني عليفلسفه و كلام28561392
5نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقيشيرواني علي44401391
6فلسفه دین دیوید هیومفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام61471390
7تأملى در پيش‏فرضها و محدوديتهاى سنجش ديندارىموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه و كلام33901390
8نشست خود گروی اخلاقیشيرواني عليفلسفه و كلام28381390
9نشست معجزه و معجزه نگاریفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام25481390
10نشست وحی و تجربه دینیآذربايجاني مسعودفلسفه و كلام26851390
11نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)20581390
12گروه فلسفه و كلام167881388
13اسلامى سازى معرفت: ديروز و امروزطه جابر العلوانى فلسفه علوم انساني17451379