ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام34081395
2هیئت علمي گروه فلسفه و كلام22341395
3نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي35361393
4نشست علمی تقریری نوین از برهان وجودیشيرواني عليفلسفه و كلام26241392
5نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقيشيرواني علي41051391
6فلسفه دین دیوید هیومفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام56231390
7تأملى در پيش‏فرضها و محدوديتهاى سنجش ديندارىموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه و كلام32841390
8نشست خود گروی اخلاقیشيرواني عليفلسفه و كلام26281390
9نشست معجزه و معجزه نگاریفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام23541390
10نشست وحی و تجربه دینیآذربايجاني مسعودفلسفه و كلام24671390
11نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)18881390
12گروه فلسفه و كلام155361388
13اسلامى سازى معرفت: ديروز و امروزطه جابر العلوانى فلسفه علوم انساني16211379