ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1رابطه‌‌ي مؤلفه‌‌هاي شناختي، عاطفي و رفتاري در نگرش‌‌هاي مذهبي دانشجويا...كاوياني محمدهمه موضوعات19511394
2تدوين ملاكهاى ارزيابى رفتار دينى فرد مسلمان و پرسش‏نامه‏هاى پيشنهادى آ...العاني نزارروان شناسي26991394
3بنياد كمّى‏سازى و دين‏ورزىبلند حسنروان شناسي28321394
4درآمدى بر نقش حديث در ساخت مقياسهاى دينىپسنديده عباسروان شناسي20381394
5كاركردهاى دين از منظر مدل تحليل ايمان دينىخاكي قراملكي محمدرضاروان شناسي26651394
6ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آنداوودي محمدروان شناسي20501394
7تفاوتهاى فردى در ديندارى و منحنى توزيع آن در يك جامعه دينىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي19451394
8مؤلفه‏هاى ديندارى از منظر خود دينفقيهي علي‌نقيروان شناسي24321394
9مفهوم دين در بستر آزمونهاى روان سنجىمصباح عليروان شناسي18791394
10دين و معنويت نگاهى دينى ـ روان‏شناختىنارويي نصرتي رحيمروان شناسي21711394
11روانشناسى دين از ديدگاه فرويد و يونگآذربايجاني مسعودروان شناسي40401394
12روان‏شناسى و مذهب، از چالشهاى نظرى تا تحولات روش‏شناختىبهرامي احسان هاديروان شناسي20331394
13نگاه مولوى به دين و ديندارىبهشتي محمد روان شناسي22821394
14گزارشى از مفهوم و ساختار دين از نگاه امام محمد غزالىرفيعي بهروزروان شناسي36181394
15جستجوى مبانى نظرى سنجش ويژگى‏هاى معنوى درمان‏جويان در تعامل با درمان‏گ...لطف آبادي حسينروان شناسي13681394
16مذهب در نگرش نظريه‏پردازان و در گستره پژوهش (تحليلى روان‏شناختى از مذه...معتمدي عبداللهروان شناسي22151394
17دين، ديندارى و شاخصهاى آن از نگاه علامه طباطبايى(ره)مهوري محمد حسينروان شناسي18871394
18بررسى روايى و پايايى پرسش‏نامه خودگردانى مذهبىالبرزي محبوبهروان شناسي19531394
19گستره پژوهشهاى داخلى در زمينه ساخت مقياسهاى دينىخداياري فرد محمدروان شناسي29541394
20ملاحظات روان‏سنجى سنجش مفاهيم و سازه‏هاى مذهبىرحيمي نژاد عباسروان شناسي14501394
صفحه از 2
تعداد موارد : 28