ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1تدوين ملاكهاى ارزيابى رفتار دينى فرد مسلمان و پرسش‏نامه‏هاى پيشنهادى آ...العاني نزارروان شناسي39941390
2بنياد كمّى‏سازى و دين‏ورزىبلند حسنروان شناسي40651390
3درآمدى بر نقش حديث در ساخت مقياسهاى دينىپسنديده عباسروان شناسي33381390
4كاركردهاى دين از منظر مدل تحليل ايمان دينىخاكي قراملكي محمدرضاروان شناسي38901390
5ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آنداوودي محمدروان شناسي40871390
6تفاوتهاى فردى در ديندارى و منحنى توزيع آن در يك جامعه دينىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي32121390
7مؤلفه‏هاى ديندارى از منظر خود دينفقيهي علي‌نقيروان شناسي37221390
8نگاه مولوى به دين و ديندارىبهشتي محمد روان شناسي38181390
9گزارشى از مفهوم و ساختار دين از نگاه امام محمد غزالىرفيعي بهروزروان شناسي49781390
10جستجوى مبانى نظرى سنجش ويژگى‏هاى معنوى درمان‏جويان در تعامل با درمان‏گ...لطف آبادي حسينروان شناسي24201390
11دين، ديندارى و شاخصهاى آن از نگاه علامه طباطبايى(ره)مهوري محمد حسينروان شناسي30251390
12بررسى روايى و پايايى پرسش‏نامه خودگردانى مذهبىالبرزي محبوبهروان شناسي31541390
13گستره پژوهشهاى داخلى در زمينه ساخت مقياسهاى دينىخداياري فرد محمدروان شناسي41011390
14سنجش ديندارى و ارزيابى مدل اندازه‏گيرى آنطالبان محمد رضاروان شناسي34921390
15تعيين ضابطه‏ها، ملاكها، اعتبار و پايايى پرسش‏نامهعبدالله زاده حسنروان شناسي26991390
16مقياس تجربيات معنوىغباري بناب باقرروان شناسي30441390
17نكاتى چند درباره معيارهاى مقياس‏سازى دينىفرزاد ولي اللهروان شناسي22111390
18ساخت و هنجاريابى مقياس سنجش رشد اعتقادى دانش‏آموزانمعنوي پور داوودروان شناسي25351390
19محدوديتها و مشكلات سنجش ديندارىآذربايجاني مسعودروان شناسي36211390
20آسيب‏شناسى سنجش ديندارى از منظر قرآن كريمحاجي ده آبادي محمدعليروان شناسي25321390
صفحه از 2
تعداد موارد : 22