ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1تدوين ملاكهاى ارزيابى رفتار دينى فرد مسلمان و پرسش‏نامه‏هاى پيشنهادى آ...العاني نزارروان شناسي33251390
2بنياد كمّى‏سازى و دين‏ورزىبلند حسنروان شناسي33871390
3درآمدى بر نقش حديث در ساخت مقياسهاى دينىپسنديده عباسروان شناسي26191390
4كاركردهاى دين از منظر مدل تحليل ايمان دينىخاكي قراملكي محمدرضاروان شناسي32441390
5ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آنداوودي محمدروان شناسي30281390
6تفاوتهاى فردى در ديندارى و منحنى توزيع آن در يك جامعه دينىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي24951390
7مؤلفه‏هاى ديندارى از منظر خود دينفقيهي علي‌نقيروان شناسي29621390
8نگاه مولوى به دين و ديندارىبهشتي محمد روان شناسي29211390
9گزارشى از مفهوم و ساختار دين از نگاه امام محمد غزالىرفيعي بهروزروان شناسي42601390
10جستجوى مبانى نظرى سنجش ويژگى‏هاى معنوى درمان‏جويان در تعامل با درمان‏گ...لطف آبادي حسينروان شناسي18381390
11دين، ديندارى و شاخصهاى آن از نگاه علامه طباطبايى(ره)مهوري محمد حسينروان شناسي23911390
12بررسى روايى و پايايى پرسش‏نامه خودگردانى مذهبىالبرزي محبوبهروان شناسي24581390
13گستره پژوهشهاى داخلى در زمينه ساخت مقياسهاى دينىخداياري فرد محمدروان شناسي34601390
14سنجش ديندارى و ارزيابى مدل اندازه‏گيرى آنطالبان محمد رضاروان شناسي26891390
15تعيين ضابطه‏ها، ملاكها، اعتبار و پايايى پرسش‏نامهعبدالله زاده حسنروان شناسي20451390
16مقياس تجربيات معنوىغباري بناب باقرروان شناسي22771390
17نكاتى چند درباره معيارهاى مقياس‏سازى دينىفرزاد ولي اللهروان شناسي15761390
18ساخت و هنجاريابى مقياس سنجش رشد اعتقادى دانش‏آموزانمعنوي پور داوودروان شناسي18551390
19محدوديتها و مشكلات سنجش ديندارىآذربايجاني مسعودروان شناسي26971390
20آسيب‏شناسى سنجش ديندارى از منظر قرآن كريمحاجي ده آبادي محمدعليروان شناسي18521390
صفحه از 2
تعداد موارد : 22