ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1انسان کنش‌شناسی‌ هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادیحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني37241395
2انسان کنش شناسی پوزیتیویستیحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني41201395