نصوص القرانيه المعاصره

نصوص القرانيه المعاصره

زبان عربى به‌عنوان زبان قرآن از جمله زبان‌هاى غنى، پرجاذبه و داراى ويژگي‌هاى بی‌نظیری است كه فراگيرى و آموزش آن را ضرورت دو چندان مى‌بخشد. در فراگيرى جامع و كامل هر زبانى، چهار عنصر نقش اساسى دارد، اول: خواندن متونى از آن زبان و تلاش در فهم آنها؛ دوم: نوشتن به آن زبان؛ سوم: دریافت شنيداری از آن زبان و ...... ادامه
تاریخ :  1395 تعداد بازدید :  5927
معرفت‌شناسی در قرآن

معرفت‌شناسی در قرآن

معرفت‌شناسي به‌عنوان شاخه‌اي از فلسفه، در كانون فلسفه معاصر قرار دارد. قبل از معطوف کردن ذهن به‌جهان خارج، نخست بايد قواعد ذهن را شناخت. پرسش‌های موجود درباره معرفت، نظر اینکه معرفت چيست؟ آيا حصول معرفت امكان پذير است؟ منابع و ابزارهاي آن كدام است؟ با كدام شيوه‌ها مي‌توان به‌ معرفت دست يافت؟ و محدوده آن چيست؟ را مي‌توان ...... ادامه
تاریخ :  1394 تعداد بازدید :  4405
نظریه تفسیر متن

نظریه تفسیر متن

از دهه‌هاي نخست قرن بيستم به اين‌سو، شاهد بروز ديدگاه‌هايي درباره زبان، فهم، تفسير و سازوكار حصول فهم متون هستيم كه در تقابل جدي با تلقي‌هاي مقبول نزد عالمان مسلمان است. تقابل مزبور، طبعاً ترديدها، پرسش‌ها و شبهاتي را درباره اعتبار رويكرد تفسيري متداول پديد مي‌آورد و ضوررت تنقيح نظريه‌اي جامع درباره مباحث بنيادين فهم و تفسير متن را پيش ...... ادامه
تاریخ :  1390 تعداد بازدید :  6990
بررسی تطبیقی معناشناسی امام و مقام امامت از دیدگاه مفسران فریقین

بررسی تطبیقی معناشناسی امام و مقام امامت از دیدگاه مفسران فریقین

اين كتاب چهارمين اثر از سلسله پژوهش‌‌هاي تفسير تطبيقي، مشتمل بر پنج فصل است. فصل اول، كليات كه دربردارنده مباحث «درنگي در آموزة امامت در ديدگاه فريقين»، «بررسي ديدگاه مفسران در وجوه معنايي امام در قرآن و تنقيح موضوع» و «سيري كوتاه در پيشينه پژوهش» مي‌باشد. فصل دوم تا پنجم به ترتيب به بررسي تطبيقي «امامت و آزمون با كلمات»، ...... ادامه
تاریخ :  1390 تعداد بازدید :  4517
پژوهشی در محکم و متشابه

پژوهشی در محکم و متشابه

مبحث محكم و متشابه يكي از بنيادي‌ترين مسائل علوم قرآني مورد نياز مفسر و مقدمه‌اي لازم براي تفسير است. اين بحث از يك زاويه جزء مباني تفسير و از زاويه‌اي ديگر از قواعد تفسير محسوب مي‌شود. اساسي‌ترين مباحثي كه در دانش محكم و متشابه بايد به بحث گذاشته شود، تعريف دقيق محكم و متشابه، تعيين دامنه محكمات و متشابهات، تفسيرپذير ...... ادامه
تاریخ :  1390 تعداد بازدید :  5047
تحليل زبان قرآن و روش ‏شناسى فهم آن

تحليل زبان قرآن و روش ‏شناسى فهم آن

پژوهش حاضر در پي تحليل اين سؤال مبنايي است كه گفتمان وحياني قرآن مبتني بر چه الگويي است؟ زبان در مفهوم رسانايي ‌معاني و حقايق با جايگزيني سخن، يك نظام قراردادي ميان صورت و معنا با نقش‌هاي گونه‌گون در ظرف اجتماع انساني است، خداوند نيز در ابلاغ پيام خود به آدميان از همين ابزار استفاده كرده است؛ از اين‌رو جا ...... ادامه
تاریخ :  1383 تعداد بازدید :  46922
روش شناسی تفسیر قرآن

روش شناسی تفسیر قرآن

نامنقح‌ماندن زواياي روش‌شناختي تفسير قرآن، سبب شده ضعفها، كاستي‌ها و احياناً انحرافاتي نابخشودني در برخي تفاسير راه يابد. هدف اين كتاب، در پنج فصل به بيان جامع و مستدل ويژگي‌هاي روش صحيح تفسير قرآن مي‌پردازد:‌ «تفسير و تأويل»، «قواعد تفسير»، «منابع تفسير»، «علوم مورد نياز مفسر» و «شرايط مفسر». اين كتاب براي دانشجويان رشته الهيات، گرايش علوم قرآن و حديث ...... ادامه
تاریخ :  1379 تعداد بازدید :  11737