ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)47پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات71361385
2فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)48پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات72361385
3فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)49پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات79641385