ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)47پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات44941385
2فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)48پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات45441385
3فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)49پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات51281385