ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات قرآنكافي مجيدفلسفه علوم انساني1121395
22رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایرانحكیمیان علي محمدحقوق801395
23نظریات عدالت توزیعیعربي سيدهادياقتصاد2071395
24مطالعه تطبيقي حقوق جزاى عمومى (جلد سوم)قیاسی جلال الدینحقوق921395
25نظام اداری در سیره و سنت نبویزارع حمیدمديريت981395
26آفرينش در حكمت مشاءشيرواني عليفلسفه و كلام12191395
27مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي14581395
28درآمدي بر رفتار سازماني با رويكرد اسلامي: سطح تحليل فرديشفيعي عباسرفتار سازماني14031395
29نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)جان بزرگي مسعودروان شناسي10781395
30تاریخ سیاسی، فرهنگی واجتماعی تشیع در آذربایجانشاهمرادی سیدمسعودتاريخ اسلام14521395
31نصوص القرانيه المعاصرهفتحي عليعلوم قرآني20461395
32رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغهاميري علي نقيمديريت43791395
33نوع‌شناسی و مصاديق‌ مدیریت در نهج البلاغهاميري علي نقيمديريت37471395
34خاندانهاي شيعه: خاندان ابورافعداداش‏ نژاد منصورتاريخ اسلام19531395
35نظريه هاي بنيادين روان درمانگري و مشاورهجان‌بزرگي مسعود روان شناسي49141394
36تحلیل ماهیت پول و بنيان هاي اعمال سياست پولي در اقتصاد ايرانتوسلي محمد اسماعيلاقتصاد30371394
37تحلیل و بررسی مبانی کلامی تفسیر قرآن بر محور آثار شیخ طوسیسلطاني محمدعلوم قرآني9771394
38آسیب‌شناسی تبلیغ دینی با تاكيد بر مخاطبان جوانصدیق اورعی غلامرضاجامعه شناسي15851394
39دولت ادریسیانچلونگر محمد عليتاريخ اسلام12831394
40نظریه اجتماعی ارتباط در قرآنكافي مجيدجامعه شناسي9971394
صفحه از 18
تعداد موارد : 350