ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21پرورش خلاقیت در سازمان با نگاهی به متون اسلامیپرکان حسینمديريت20461391
22الگوی رهبری امام خمینی(ره)شفيعي عباسمديريت45171391
23الگوی مدیریت اثر بخش مسجدعباسي رسولمديريت28361391
24درسنامه مبانی معرفت شناسی تئوری های سازمان و مدیریتگائینی ابوالفضلمديريت54451390
25نقدی بر دانش مدیریت (پژوهش مدیریتی و دانش مدیریت)گریزری پالمديريت25201389
26سبک رهبری امام خمینی(ره)شفيعي عباسمديريت48911387
27رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)شفيعي عباسرفتار سازماني50031385
28مدیریت در اسلامخدمتي ابوطالبمديريت42101383
29مديريت علويخدمتي ابوطالبمديريت868001381
صفحه از 2
تعداد موارد : 29