ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21پرورش خلاقیت در سازمان با نگاهی به متون اسلامیپرکان حسینمديريت19891391
22الگوی رهبری امام خمینی(ره)شفيعي عباسمديريت43701391
23الگوی مدیریت اثر بخش مسجدعباسي رسولمديريت27091391
24درسنامه مبانی معرفت شناسی تئوری های سازمان و مدیریتگائینی ابوالفضلمديريت53111390
25نقدی بر دانش مدیریت (پژوهش مدیریتی و دانش مدیریت)گریزری پالمديريت24581389
26سبک رهبری امام خمینی(ره)شفيعي عباسمديريت47651387
27رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)شفيعي عباسرفتار سازماني48071385
28مدیریت در اسلامخدمتي ابوطالبمديريت40221383
29مديريت علويخدمتي ابوطالبمديريت840261381
صفحه از 2
تعداد موارد : 29