ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21پرورش خلاقیت در سازمان با نگاهی به متون اسلامیپرکان حسینمديريت20991391
22الگوی رهبری امام خمینی(ره)شفيعي عباسمديريت46771391
23الگوی مدیریت اثر بخش مسجدعباسي رسولمديريت29531391
24درسنامه مبانی معرفت شناسی تئوری های سازمان و مدیریتگائینی ابوالفضلمديريت55761390
25نقدی بر دانش مدیریت (پژوهش مدیریتی و دانش مدیریت)گریزری پالمديريت25951389
26سبک رهبری امام خمینی(ره)شفيعي عباسمديريت50311387
27رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)شفيعي عباسرفتار سازماني52131385
28مدیریت در اسلامخدمتي ابوطالبمديريت44131383
29مديريت علويخدمتي ابوطالبمديريت895821381
صفحه از 2
تعداد موارد : 29