ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1تحلیل ماهیت پول و بنيان هاي اعمال سياست پولي در اقتصاد ايرانتوسلي محمد اسماعيلاقتصاد23971394
2مبانی عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلاملشكري عليرضااقتصاد52181394
3الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غربحسيني سيدرضااقتصاد21621394
4توابع رفاه اجتماعي: تبيين ديدگاه ها و بررسي مباني آنها با نگرش اسلاميكرمي محمد حسيناقتصاد5041394
5اقتصاد بخش عمومي(جلد دوم)امیری هادیاقتصاد11421394
6علم اقتصاد و مسئله شناختمعرفی محمدی عبدالحمیداقتصاد11131393
7اقتصاد بخش عمومی 2 (ترجمه)عسگری محمدمهدیاقتصاد41061392
8درسنامه اقتصاد رفاه با نگرش اسلامیگیلک حکیم آبادی محمدتقیاقتصاد27811392
9کلیات علم اقتصادعلوی سید اسحاقاقتصاد33941392
10مبانی فقهی ــ اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامینظري حسن آقااقتصاد28671392
11اقتصاد بخش عمومی 1 (ترجمه)عسگری محمدمهدیاقتصاد17931391
12اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد اول)رجايي سيدمحمد كاظماقتصاد11201391
13اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)امیری هادیاقتصاد30041391
14مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد267301390
15مکتب اقتصادی اسلامحاجی جعفر عباساقتصاد5001390
16تعادل عمومی بازارها (نگاهی فلسفی و روش شناختی)كرمي محمد حسيناقتصاد7501389
17تجارت و نابرابری در بستر جهانی سازیلشكري عليرضااقتصاد8331388
18درسنامه نظريه پردازي علمي اقتصاد اسلامينظري حسن آقااقتصاد265681385
19مباحثى در فلسفه اقتصادكرمي محمد حسيناقتصاد336111384
20جهانی سازی «چالش ها و راهکارها»راپرت مارکاقتصاد11901384
صفحه از 2
تعداد موارد : 25