ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21آسیب شناسی جریان های تفسیری (جلد دوم)اسعدي محمدعلوم قرآني59511392
22رهیافتی قرآنی به نظریه نظام احسنپورروستایی جوادعلوم قرآني31641392
23درسنامه تاریخ تفسیر قرآن کریم (جلد اول) از عصر نزول تا پایان غیبت صغرابابايي علي اكبرعلوم قرآني34101392
24بررسی مکاتب و روش های تفسیری (جلد دوم)بابايي علي اكبرعلوم قرآني60061391
25بررسی مکاتب و روش های تفسیری (جلد اول)بابايي علي اكبرعلوم قرآني62781391
26روش شناسی ترجمه قرآن کریمجواهری سیدمحمدحسنعلوم قرآني41951391
27مکاتب تفسیری (جلد سوم)بابايي علي اكبرعلوم قرآني30421391
28نظریه تفسیر متنواعظی احمدعلوم قرآني58291390
29پژوهشی در محکم و متشابهاسعدي محمدعلوم قرآني39891390
30بررسی تطبیقی معناشناسی امام و مقام امامت از دیدگاه مفسران فریقیننجارزادگان فتح اللهعلوم قرآني37871390
31درآمدی بر دانش مفردات قرآنطيب حسينی سيدمحمودعلوم قرآني70061390
32بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت و شخصیت شناسی امام مهدی(عج) در دیدگاه ف...نجارزادگان فتح اللهعلوم قرآني26271389
33زبان قرآن و مسائل آنسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني44561389
34آسيب شناسي جريان هاي تفسيري (جلد اول)اسعدي محمدعلوم قرآني704861389
35بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت در دیدگاه فریقیننجارزادگان فتح اللهعلوم قرآني27281388
36بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقیننجارزادگان فتح اللهعلوم قرآني28941388
37چند معنایی در قرآن کریمطيب حسينی سيدمحمودعلوم قرآني26661388
38درسنامه ترجمه؛ اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن کریمجواهری سیدمحمدحسنعلوم قرآني51531388
39حمل قرآنخوش منش ابوالفضلعلوم قرآني14161388
40پرسمان عصمتبابايي علي اكبرعلوم قرآني20201388
صفحه از 3
تعداد موارد : 47