ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21نظریه ها و نظام های حقوقیخسروشاهی قدرت اللهحقوق51421391
22تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللهاشمی سیدحسینحقوق39581390
23بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامیراثي ورعي سيد جوادحقوق38571390
24اصول فقه کاربردی 2 (ادله و منابع فقه)قافي حسینحقوق88871390
25حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم)محقق داماد سیدمصطفیحقوق48391389
26مقدمه علم حقوقدانش پژوه مصطفيحقوق30921389
27الجنسیه فی الفقه الاسلامیدانش پژوه مصطفي30561388
28مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد دوم)قیاسی جلال الدینحقوق36991388
29گزینش رهبر و نظارت بر آنجوان آراسته حسينحقوق22381388
30مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعليزاده عبدالرضاجامعه شناسي52191387
31قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیزات، قصاص و دیات)حاجی ده آبادی احمدحقوق43511387
32فلسفه حقوق (مبانی و کارکردها)موراوتز توماسحقوق20611387
33نظریه حقوقی ناب (مدخلی به مسائل نظریه حقوقی)کلسن هانسحقوق24051387
34اصول فقه کاربردی 1 (مباحث الفاظ)قافي حسینحقوق81561385
35اسلام و حقوق بين‏الملل خصوصى (جلد اول)دانش پژوه مصطفيحقوق358201381
36مطالعه تطبيقي حقوق جزاى عمومى (جلد اول)‏جلال الدين قياسي ، حميد دهقان حقوق445711380
صفحه از 2
تعداد موارد : 36