ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللهاشمی سیدحسینحقوق34871390
22بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامیراثي ورعي سيد جوادحقوق31731390
23اصول فقه کاربردی 2 (ادله و منابع فقه)قافي حسینحقوق72141390
24حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم)محقق داماد سیدمصطفیحقوق39981389
25مقدمه علم حقوقدانش پژوه مصطفيحقوق24741389
26الجنسیه فی الفقه الاسلامیدانش پژوه مصطفي24681388
27مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد دوم)قیاسی جلال الدینحقوق33011388
28گزینش رهبر و نظارت بر آنجوان آراسته حسينحقوق17921388
29مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعليزاده عبدالرضاجامعه شناسي43791387
30قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیزات، قصاص و دیات)حاجی ده آبادی احمدحقوق35801387
31فلسفه حقوق (مبانی و کارکردها)موراوتز توماسحقوق18181387
32نظریه حقوقی ناب (مدخلی به مسائل نظریه حقوقی)کلسن هانسحقوق20581387
33اصول فقه کاربردی 1 (مباحث الفاظ)قافي حسینحقوق71411385
34اسلام و حقوق بين‏الملل خصوصى (جلد اول)دانش پژوه مصطفيحقوق346521381
35مطالعه تطبيقي حقوق جزاى عمومى (جلد اول)‏جلال الدين قياسي ، حميد دهقان حقوق436301380
صفحه از 2
تعداد موارد : 35