ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللهاشمی سیدحسینحقوق37621390
22بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامیراثي ورعي سيد جوادحقوق35801390
23اصول فقه کاربردی 2 (ادله و منابع فقه)قافي حسینحقوق81161390
24حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم)محقق داماد سیدمصطفیحقوق43651389
25مقدمه علم حقوقدانش پژوه مصطفيحقوق28081389
26الجنسیه فی الفقه الاسلامیدانش پژوه مصطفي28521388
27مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد دوم)قیاسی جلال الدینحقوق35091388
28گزینش رهبر و نظارت بر آنجوان آراسته حسينحقوق20441388
29مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعليزاده عبدالرضاجامعه شناسي48931387
30قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیزات، قصاص و دیات)حاجی ده آبادی احمدحقوق39711387
31فلسفه حقوق (مبانی و کارکردها)موراوتز توماسحقوق19431387
32نظریه حقوقی ناب (مدخلی به مسائل نظریه حقوقی)کلسن هانسحقوق22611387
33اصول فقه کاربردی 1 (مباحث الفاظ)قافي حسینحقوق76521385
34اسلام و حقوق بين‏الملل خصوصى (جلد اول)دانش پژوه مصطفيحقوق353201381
35مطالعه تطبيقي حقوق جزاى عمومى (جلد اول)‏جلال الدين قياسي ، حميد دهقان حقوق441101380
صفحه از 2
تعداد موارد : 35