ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21نظریه ها و نظام های حقوقیخسروشاهی قدرت اللهحقوق52651391
22تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللهاشمی سیدحسینحقوق40571390
23بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامیراثي ورعي سيد جوادحقوق39891390
24اصول فقه کاربردی 2 (ادله و منابع فقه)قافي حسینحقوق92721390
25حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم)محقق داماد سیدمصطفیحقوق50441389
26مقدمه علم حقوقدانش پژوه مصطفيحقوق33671389
27الجنسیه فی الفقه الاسلامیدانش پژوه مصطفي31531388
28مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد دوم)قیاسی جلال الدینحقوق37981388
29گزینش رهبر و نظارت بر آنجوان آراسته حسينحقوق23301388
30مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعليزاده عبدالرضاجامعه شناسي53921387
31قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیزات، قصاص و دیات)حاجی ده آبادی احمدحقوق45701387
32فلسفه حقوق (مبانی و کارکردها)موراوتز توماسحقوق21111387
33نظریه حقوقی ناب (مدخلی به مسائل نظریه حقوقی)کلسن هانسحقوق24751387
34اصول فقه کاربردی 1 (مباحث الفاظ)قافی حسینحقوق84171385
35اسلام و حقوق بين‏الملل خصوصى (جلد اول)دانش پژوه مصطفيحقوق361211381
36مطالعه تطبيقي حقوق جزاى عمومى (جلد اول)‏جلال الدين قياسي ، حميد دهقان حقوق448051380
صفحه از 2
تعداد موارد : 36