ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللهاشمی سیدحسینحقوق38501390
22بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامیراثي ورعي سيد جوادحقوق37211390
23اصول فقه کاربردی 2 (ادله و منابع فقه)قافي حسینحقوق84931390
24حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم)محقق داماد سیدمصطفیحقوق45241389
25مقدمه علم حقوقدانش پژوه مصطفيحقوق29201389
26الجنسیه فی الفقه الاسلامیدانش پژوه مصطفي29541388
27مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد دوم)قیاسی جلال الدینحقوق35811388
28گزینش رهبر و نظارت بر آنجوان آراسته حسينحقوق21421388
29مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعليزاده عبدالرضاجامعه شناسي50401387
30قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیزات، قصاص و دیات)حاجی ده آبادی احمدحقوق41321387
31فلسفه حقوق (مبانی و کارکردها)موراوتز توماسحقوق20001387
32نظریه حقوقی ناب (مدخلی به مسائل نظریه حقوقی)کلسن هانسحقوق23151387
33اصول فقه کاربردی 1 (مباحث الفاظ)قافي حسینحقوق78731385
34اسلام و حقوق بين‏الملل خصوصى (جلد اول)دانش پژوه مصطفيحقوق355641381
35مطالعه تطبيقي حقوق جزاى عمومى (جلد اول)‏جلال الدين قياسي ، حميد دهقان حقوق443281380
صفحه از 2
تعداد موارد : 35