ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1باز‌شناسی نظام سلطهدهشیری محمد‍رضاعلوم سياسي1891398
2ولایت در فرهنگ اسلام (مفاهیم، انواع و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن)اسكندری محمدحسین علوم سياسي3261398
3درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاماسكندری محمدحسین علوم سياسي13641397
4مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)آقاجانی علیعلوم سياسي10781397
5مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلامطالبی محمدحسینعلوم سياسي9571397
6بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي18081396
7ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي22011396
8برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي23761395
9مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي41741395
10مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي57891393
11مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي63841393
12گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي62871392
13کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي31051392
14سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي54871390
15سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي53451390
16پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي876131383
17فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي1013561379