ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي16501393
2مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي17841393
3کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي8891392
4گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي24371392
5سیری در حاکمیت (جلد اول) اسكندري محمدحسين علوم سياسي10161390
6سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي12161390
7پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي767261383
8فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي860011379