ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي1891395
2مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي14591395
3مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي25631393
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي23641393
5گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي31751392
6کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي13031392
7سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي19131390
8سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي17371390
9پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي799241383
10فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي910661379