ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي17301393
2مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي18691393
3کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي9221392
4گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي25341392
5سیری در حاکمیت (جلد اول) اسكندري محمدحسين علوم سياسي10871390
6سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي12681390
7پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي773651383
8فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي868741379