ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21شناخت درمانگری گروهیفری مایکلروان شناسي35431388
22روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتیلطف آبادي حسينروان شناسي44271388
23روان شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینیكاوياني محمدروان شناسي23641387
24روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزآذربايجاني مسعودروان شناسي55291387
25کتاب شناسی (توصیفی ــ تحلیلی) اسلام و روان شناسی (جلد اول)رفيعي بهروزروان شناسي21011385
26درآمدی بر روان شناسی دینآذربايجاني مسعودروان شناسي27841385
27خانواده در نگرش اسلام و روان‏شناسىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي241321385
28معرفی مقیاس های دینیهود رالفروان شناسي24311382
29روان‏شناسى اجتماعى با نگرش به منابع اسلامىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي354611382
30مقياس سنجش ديندارى: تهيه و ساخت آزمون جهت گيري مذهبي با تكيه بر اسلام دکتر مسعود آذربايجاني روان شناسي273961382
صفحه از 2
تعداد موارد : 30