ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مفهوم دين در بستر آزمونهاى روان سنجىمصباح عليروان شناسي30521390
2دين و معنويت نگاهى دينى ـ روان‏شناختىنارويي نصرتي رحيمروان شناسي35451390
3روانشناسى دين از ديدگاه فرويد و يونگآذربايجاني مسعودروان شناسي63181390
4روان‏شناسى و مذهب، از چالشهاى نظرى تا تحولات روش‏شناختىبهرامي احسان هاديروان شناسي32471390
5مذهب در نگرش نظريه‏پردازان و در گستره پژوهش (تحليلى روان‏شناختى از مذه...معتمدي عبداللهروان شناسي34051390
6ملاحظات روان‏سنجى سنجش مفاهيم و سازه‏هاى مذهبىرحيمي نژاد عباسروان شناسي26921390
7تبيين علل و زمينه‌هاي خشونت خانگيسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي66151388
8سلامت عمومي دانشجويان تابعي از جهت‌گيري مذهبي، پايبندي مذهبي و باورهاي...محسن گل پرور روان شناسي50971388
9درمان يكپارچة توحيدي، رويكردي ديني در درمان اختلالات روانيشريفي نيا محمد ‌حسين‌روان شناسي39431388
10رابطة بين ويژگي‌هاي شخصيتي با عمل به باورهاي ديني در دانشجويانامير کشاورز و مهدي شاه نظري و مهرداد کلانتري روان شناسي39091388
11بررسي مقايسه‌اي ابعاد هوش اخلاقي از ديدگاه دانشمندان با قرآن كريم و ائ...مرضيه مختاري‌پور و سيدعلي سيادت روان شناسي66851388
12تحليلي بر تصويرسازي ذهني از خداوند در نوجوانان و جوانان بزهكاررضا همايي و احمد عابدي روان شناسي28931388
13نگاهي به ريشه‌هاي «نظريه صفات شخصيت» در اخلاقمحمدصادق شجاعي روان شناسي82081388
14بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويانسالار فرامرزي و رضا همايي و محمد سلطان حسيني روان شناسي52271388
15قدرت آزمون تداعي‌هاي ناآشكار در سنجش نگرش‌هاي اجتماعي ناآشكارنادر حاجلو روان شناسي40131388
16مديريت خشم بر اساس آموزه‌هاي اسلامي و روان‌شناسي نوينمحسن شکوهي يکتا و علي‏نقي فقيهي و نيره زماني و اکرم پرند روان شناسي36991388
17بررسي رابطه بين ابعاد مختلف دينداري و هويت اخلاقي در دانشجويان دانشگاه...ماهگل توکلي و زهره لطيفي و شعله اميري روان شناسي49021388
18ساخت و اعتباريابي آزمون پايبندي مذهبي بر اساس گزاره‌هاي قرآن و نهج‌الب...جان‌بزرگي مسعود روان شناسي40321388
19مدل اسلامي «مصون‌سازي» رفتار جنسي با تأکيد بر پيشگيري و درمان انحراف‌ه...مسعود نورعليزاده ميانجي روان شناسي38941388
20بررسي تطبيقي مدل چهارمرحله‌اي خودارزيابي در اسلام (مشارطه، مراقبه، محا...رضا هويدا و راضيه آقابابايي روان شناسي45371388
صفحه از 2
تعداد موارد : 40