ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام49941394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني21781394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني22561390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني26391390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني13211390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني12281389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني14781389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني12931389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني23401388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني19471388