ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام30381394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني7751394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني6841390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني7891390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني4521390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني3171389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني4361389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني3801389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني8521388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني6161388