ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام31771394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني8781394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني7921390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني8931390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني4991390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني3661389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني5031389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني4281389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني9521388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني7111388