ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام32411394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني9301394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني8411390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني9421390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني5241390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني3871389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني5321389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني4531389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني9911388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني7461388