ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام46461394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني18701394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني19671390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني22281390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني11101390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني10921389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني12331389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني10761389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني20541388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني16651388