ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام30461394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني7801394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني6901390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني7941390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني4561390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني3201389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني4401389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني3821389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني8571388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني6231388