ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام35351394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني11531394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني10861390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني11691390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني6431390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني4831389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني6851389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني5521389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني11991388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني9301388