ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام29161394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني7231394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني6061390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني6961390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني4071390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني2821389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني3871389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني3411389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني7801388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني5551388