ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام37351394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني12741394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني12411390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني13661390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني7231390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني5661389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني7811389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني6451389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني13531388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني10601388