ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام40481394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني14821394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني15081390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني16641390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني8261390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني7541389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني9381389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني7881389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني15811388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني12551388