ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام28461394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني6781394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني5711390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني6461390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني3891390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني2661389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني3691389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني3231389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني7401388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني5221388