ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام28371394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني6741394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني5671390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني6421390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني3861390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني2651389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني3621389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني3211389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني7361388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني5211388