ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام48851394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني20861394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني21681390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني25081390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني12581390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني11761389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني13941389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني12171389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني22471388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني18531388