ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام51121394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني22971394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني23781390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني27661390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني14271390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني12921389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني15621389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني13701389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني24301388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني20501388