ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام52831394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني24461394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني25461390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني29891390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني15281390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني13651389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني16781389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني14601389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني25541388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني21831388