ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1جلسه نقد کتاب طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی با تأکید بر نقش ایرانیانخزائیلی محمدباقرتاريخ اسلام11397
2نشست علمی تخصصی عاشورا پژوهشیهدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام621396
3نشست علمی گفتمان شناسی درباره صلح امام حسن علیه السلامتاريخ اسلام34771395
4مسئله روش در پژوهش هاي تاريخي: بررسي و نقد روش رواييتاريخ اسلام31931395
5نقد کتاب «سیره نویسان و قرآن »، نمایشگاه کتاب قم داداش‏ نژاد منصورتاريخ اسلام37561394
6نشست غدیر از نگاه اهل سنتمحمدي رمضانتاريخ اسلام31941394
7نشست علمي تاملات روش شناسي در بازخواني آثار تاريخ نگاري اسلامي نخستينخانجانى قاسمتاريخ اسلام23291393
8نشست علمي مكاتب تأثيرگذار در عراق (مكتب شريف رضي، مكتب شريف مرتضي، مكت...قاسم خانجانى تاريخ اسلام21661393
9نشست علمی نقش گرایش های فکری یونس بن بکیر در سیره نگاریمرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام13501392
10نشست عتبات عالیات در مناسبات سیاسی ایران و عثمانی قرن نوزدهمعربخاني رسولتاريخ اسلام11891392
11نشست واگرايي و همگرايي گروه هاي فعّال در عصر رسول خدا(ص)حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام12141391
12نشست اِرهاص و معجزه از منظر تاريخمحمدي رمضانتاريخ اسلام10361391
13نقد و بررسي «اطلس تاريخ اسلام» مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام13841391
14نشست عاشورا پژوهي با محوريت كتاب بازتاب تفكر عثماني در واقعه كربلاهدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام10711391
15نشست علمي زندگي 12 امامداداش‏ نژاد منصورتاريخ اسلام11851389
16نقش قبايل شيعه در گسترش تشيعتاريخ اسلام11951389
17سيره نگاري ائمه (ع) از دو منظر منابع شيعي و اهل سنتتاريخ اسلام11141389
18نشست علمي حاكميت تفكر عثمانيهدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام11131389
19نشست آسیب شناسی مطالعات سیره معصومینيوسفي غروي محسنتاريخ اسلام11851387
20نشست مکاتب تاریخ نگاری عراق معاصر الكعبي نصير جبارتاريخ اسلام33581384
صفحه از 2
تعداد موارد : 23