ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1تحولات اخیر غرب در روابط پیش از ازدواججان بزرگي مسعودروان شناسي28801394
2روان شناسی اختلافی زن و مردپناهی علی‌احمدروان شناسي23961394
3نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا18611393
4روش درمانگري مذهبيجان بزرگي مسعودروان شناسي8821392
5نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش هاآذربايجاني مسعودروان شناسي7931392
6نشست رواندرمانگري و مشاوره با رويكردي به تحول رواني معنويجان بزرگي مسعودروان شناسي7551391