ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی ارائه نظریه خانواده درمانگری ساختاری مینوچین و نقد آنتوپخانه محمد زارعیروان شناسي6721397
2تحولات اخیر غرب در روابط پیش از ازدواججان بزرگي مسعودروان شناسي48251394
3روان شناسی اختلافی زن و مردپناهی علی‌احمدروان شناسي49001394
4نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا47001393
5روش درمانگري مذهبيجان بزرگي مسعودروان شناسي23391392
6نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش هاآذربايجاني مسعودروان شناسي21291392
7نشست رواندرمانگري و مشاوره با رويكردي به تحول رواني معنويجان بزرگي مسعودروان شناسي21511391