ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی ارائه نظریه خانواده درمانگری ساختاری مینوچین و نقد آنتوپخانه محمد زارعیروان شناسي651397
2تحولات اخیر غرب در روابط پیش از ازدواججان بزرگي مسعودروان شناسي42451394
3روان شناسی اختلافی زن و مردپناهی علی‌احمدروان شناسي40701394
4نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا38681393
5روش درمانگري مذهبيجان بزرگي مسعودروان شناسي19201392
6نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش هاآذربايجاني مسعودروان شناسي17611392
7نشست رواندرمانگري و مشاوره با رويكردي به تحول رواني معنويجان بزرگي مسعودروان شناسي17321391