ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی ارائه نظریه خانواده درمانگری ساختاری مینوچین و نقد آنتوپخانه محمد زارعیروان شناسي7431397
2تحولات اخیر غرب در روابط پیش از ازدواججان بزرگي مسعودروان شناسي48891394
3روان شناسی اختلافی زن و مردپناهی علی‌احمدروان شناسي49691394
4نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا47911393
5روش درمانگري مذهبيجان بزرگي مسعودروان شناسي23931392
6نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش هاآذربايجاني مسعودروان شناسي21701392
7نشست رواندرمانگري و مشاوره با رويكردي به تحول رواني معنويجان بزرگي مسعودروان شناسي22091391