ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی در نهج البلاغهفولادی حفیظ اللهجامعه شناسي22861395
2نقد پیش از چاپ کتاب «فلسفه علم و علم ديني با تاکید بر دیدگاه قرآن» كافي مجيدجامعه شناسي26271394
3انديشه شناسي اجتماعي متفكران مسلمانجامعه شناسي23121394
4پیش نشست دین و نظریه فرهنگیمصلح علی اصغرجامعه شناسي8031394
5نشست کلام و علوم اجتماعیجامعه شناسي5461392
6نشست ارائه چارچوب روش شناسي جامعه شناسي اسلاميحسين بستان (نجفى) 24001392
7نشست روش شناسي نظریه سازی در علوم اجتماعي اسلاميحسين بستان (نجفى) 12021390
8نشست جامعه شناسی خانواده در قرآن19761390
9نشست پارادایم جامعه شناسی اسلامی چیستی و روش شناسیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي4721389
10راهكارهاي تحكيم خانواده از منظر خانوادهجامعه شناسي1121389
11رابطه معرفت و جامعه از ديدگاه علامه طباطباييجامعه شناسي1131389
12نشست علمی پارادایم جامعه شناسی اسلامیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي8151389
13نشست اهمیت نظریه پردازی در علوم اجتماعیتوفیقی جامعه شناسي4121388