ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی ظرفیت های حوزه و دانشگاه و تعامل ین دوجامعه شناسي661396
2نشست علمی راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی در نهج البلاغهفولادی حفیظ اللهجامعه شناسي35471395
3نقد پیش از چاپ کتاب «فلسفه علم و علم ديني با تاکید بر دیدگاه قرآن» كافي مجيدجامعه شناسي39501394
4انديشه شناسي اجتماعي متفكران مسلمانجامعه شناسي44561394
5پیش نشست دین و نظریه فرهنگیمصلح علی اصغرجامعه شناسي18131394
6نشست کلام و علوم اجتماعیجامعه شناسي13661392
7نشست ارائه چارچوب روش شناسي جامعه شناسي اسلاميحسين بستان (نجفى) 39461392
8نشست روش شناسي نظریه سازی در علوم اجتماعي اسلاميحسين بستان (نجفى) 26431390
9نشست جامعه شناسی خانواده در قرآن38411390
10نشست پارادایم جامعه شناسی اسلامی چیستی و روش شناسیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي13161389
11راهكارهاي تحكيم خانواده از منظر خانوادهجامعه شناسي5931389
12رابطه معرفت و جامعه از ديدگاه علامه طباطباييجامعه شناسي6671389
13نشست علمی پارادایم جامعه شناسی اسلامیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي26251389
14نشست اهمیت نظریه پردازی در علوم اجتماعیتوفیقی جامعه شناسي10321388