ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد271395
2کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق311395
3اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني751395
4نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقیت‌های فرهنگی...روان شناسي3781395
5تاریخ سیاسی، فرهنگی واجتماعی تشیع در آذربایجانشاهمرادی سیدمسعودتاريخ اسلام5551395
6نشست علمی گفتمان شناسی درباره صلح امام حسن علیه السلامتاريخ اسلام4811395
7مسئله روش در پژوهش هاي تاريخي: بررسي و نقد روش رواييتاريخ اسلام3151395
8نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد1791395
9كارگاه تخصصي رئاليسم مفهومي خلاقانه: رويكردي پيشنهادي در تدوين روش شنا...فلسفه علوم انساني5891395
10مروری بر مفاهیم اصالت و رهبری اصیل و طرح چند پرسش فلسفيگائینی ابوالفضلمديريت5431395
11پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق7971395
12چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علم (بازخوانی دیدگاه مبادی-مسائل و تطبیق ...لطیفی علیعلوم تربيتي6141395
13اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي14671395
14پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي22551395
15نشست علمی راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی در نهج البلاغهفولادی حفیظ اللهجامعه شناسي20811395
16خاندانهاي شيعه: خاندان ابورافعداداش‏ نژاد منصورتاريخ اسلام9291395
17نوع‌شناسی و مصاديق‌ مدیریت در نهج البلاغهاميري علي نقيمديريت26451395
18رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغهاميري علي نقيمديريت33411395
19نصوص القرانيه المعاصرهفتحي عليعلوم قرآني10091395
20نقد کتاب مدیریت منابع انسانی با نگرش اسلامی با مشارکت انجمن علمی مدیری...توكلي عبداللهمنابع انساني25951394
صفحه از 27
تعداد موارد : 540