ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق1961395
2اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني2151395
3پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق9631395
4اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي16481395
5پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي24171395
6کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد17171394
7كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي15661394
8كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا12321394
9برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال14081394
10كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني85361394
11برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي34071394
12كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي72731394
13برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام9281394
14كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق5801394
15كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام5141394
16كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام4941394
17كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام6591394
18كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام5201394
19کرسی علمی ترویجی روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن...نظري حسن آقااقتصاد5081394
20كرسي علمي ترويجي مديريت تحول علوم انسانيآذربايجاني مسعودروان شناسي5121394
صفحه از 3
تعداد موارد : 56