ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام3231395
2کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق791395
3کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق6501395
4اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني6251395
5پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق13651395
6اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي20681395
7پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي28221395
8کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد18801394
9كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي17611394
10كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا14531394
11برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال16241394
12كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني92211394
13برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي35211394
14كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي81391394
15برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام10581394
16كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق7071394
17كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام6511394
18كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام6061394
19كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام7601394
20كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام6371394
صفحه از 3
تعداد موارد : 58