ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق3551395
2اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني3551395
3پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق11181395
4اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي18051395
5پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي25681395
6کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد17871394
7كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي16411394
8كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا13191394
9برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال14891394
10كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني88081394
11برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي34541394
12كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي76481394
13برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام9841394
14كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق6321394
15كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام5661394
16كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام5431394
17كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام7001394
18كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام5661394
19کرسی علمی ترویجی روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن...نظري حسن آقااقتصاد5451394
20كرسي علمي ترويجي مديريت تحول علوم انسانيآذربايجاني مسعودروان شناسي5651394
صفحه از 3
تعداد موارد : 56