ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام27651395
2پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام27241395
3کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق19851395
4کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق31011395
5اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني26971395
6پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق35451395
7اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي40841395
8پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي40111395
9کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد30291394
10كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي33921394
11كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا32551394
12برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال30641394
13كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني116801394
14برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي47251394
15كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي119761394
16برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام22531394
17كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق16261394
18كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام14041394
19كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام15001394
20كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام15191394
صفحه از 3
تعداد موارد : 59