ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام15691395
2پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام14481395
3کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق10691395
4کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق19841395
5اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني17271395
6پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق25271395
7اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي31961395
8پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي34951395
9کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد25641394
10كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي26101394
11كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا23871394
12برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال24251394
13كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني106311394
14برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي41631394
15كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي102581394
16برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام16861394
17كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق11971394
18كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام10981394
19كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام10631394
20كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام11731394
صفحه از 3
تعداد موارد : 59