ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق261395
2اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني701395
3پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق7891395
4اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي14531395
5پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي22481395
6کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد16371394
7كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي14721394
8كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا11281394
9برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال13201394
10كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني82311394
11برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي33441394
12كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي69021394
13برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام8621394
14كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق5121394
15كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام4631394
16كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام4371394
17كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام6001394
18كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام4651394
19کرسی علمی ترویجی روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن...نظري حسن آقااقتصاد4551394
20كرسي علمي ترويجي مديريت تحول علوم انسانيآذربايجاني مسعودروان شناسي4331394
صفحه از 3
تعداد موارد : 56