ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام15911394
22کرسی علمی ترویجی روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن...نظري حسن آقااقتصاد16321394
23كرسي علمي ترويجي مديريت تحول علوم انسانيآذربايجاني مسعودروان شناسي15601394
24کرسی علمی ترویجی عدالت اقتصادي با نگرش اسلاميعربي سيدهادياقتصاد13011394
25كرسي علمي ترويجي زوج‌درمانی اسلامیسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي15701394
26کرسی علمی ترویجی اصول راهبردي در تحول نظام تأمين اجتماعي ايرانحسيني سيدرضااقتصاد13231394
27كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي16271394
28كرسي علمي ترويجي در زمينه مفاهيم روانشناختي: هشيار و ناهشيار از ديدگاه...كاوياني محمدروان شناسي11531394
29کرسی علمی ترویجی الزامات دستوري بودن مبحث اقتصاد رفاه در اقتصاد اسلامي...كرمي محمد حسيناقتصاد9351394
30کرسی علمی ترویجی در زمينه دولت اسلامي لشكري عليرضااقتصاد9631394
31كرسي علمي ترويجي فلسفه روانشناسيآذربايجاني مسعودروان شناسي13191394
32كرسي علمي ترويجي مبانی روان‌شناختی و تربیتی حجاب و عفافسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي10841394
33کرسی علمی ترویجی روش تحقیق گراندد تئوری و استفاده از آن در پژوهش های ق...داوري محمدجامعه شناسي11371394
34كرسي علمي ترويجي خودشناسي با رويكرد يكپارچه توحيديشريفي نيا محمدحسينروان شناسي10151394
35کرسی علمی ترویجی رهيافتي بر نگاه شهيد مطهري نسبت به تحليل مسائل اجتماع...فولادی حفیظ اللهجامعه شناسي9451394
36كرسي علمي ترويجي نظريه يكپارچه توحيديشريفي نيا محمدحسينروان شناسي10041394
37کرسی علمی ترویجی راهکارهای کنترل کجروی از دیدگاه قرآنداوودي محمدجامعه شناسي11481394
38كرسي علمي ترويجي روان شناسي اختلافي زن و مردپناهی علی‌احمدروان شناسي9401394
39کرسی علمی ترویجی کاربرد تحليل محتواي کيفي قياسي در نظريه¬پردازي ديني د...سليمي عليجامعه شناسي8651394
40كرسي علمي ترويجي سيرتحول نظريه هاي رشد ديندارينوذري محمودروان شناسي9241394
صفحه از 3
تعداد موارد : 59