ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی ترویجی جایگاه ولایت امر و امامت و آثار مترتب برآن در حقوق اساسی ج...جوان آراسته حسينحقوق491396
2کرسی ترویجی معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست؛ رویکردی دینیشجاعيان محمد571396
3کرسی ترویجی تعیینات اجتماعی معرفت دینی با تأکید بر علم فقهكافي مجيدجامعه شناسي391396
4کرسی علمی ترویجی حق داشتن، عارض ذاتی وجودطالبی محمدحسین541396
5کرسی علمی ترویجی تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آنطالبی محمدحسین491396
6پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی عینیّت ماهیّت و وجود - تفسیری جدید از اص...فیاضی غلامرضافلسفه و كلام481396
7کرسی ترویجی ارزیابی سرشت اخلاقی معرفتجوادپور غلامحسینفلسفه و كلام521396
8كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام30731395
9پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام30771395
10کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق21411395
11کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق33731395
12اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني28491395
13پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق37421395
14اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي42721395
15پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي41061395
16كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني120251394
17كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي123641394
18پيش اجلاسيه كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن كريم»سعيدي روشن محمدباقر76851393