ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی نظریه­ پردازی « عینیت و ماهیت وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام5491396
2كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام8701395
3کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق5021395
4کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق12051395
5اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني10871395
6پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق18241395
7اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي26071395
8پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي30961395
9كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني98431394
10كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي90051394
11پيش اجلاسيه كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن كريم»سعيدي روشن محمدباقر64211393