ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام22541395
2پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام22111395
3کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق16281395
4کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق26651395
5اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني23121395
6پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق31681395
7اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي37151395
8پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي38891395
9كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني112611394
10كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي113521394
11پيش اجلاسيه كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن كريم»سعيدي روشن محمدباقر73941393