ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1فصلنامه حوزه و دانشگاه (علوم انسانی - اجتماعی)3 دفتر همکاری حوزه و دانشگاهفلسفه علوم انساني54531374