اعضای هیات علمی

لطفا قبل از شماره های جدول زیر شماره 32111 را شماره گیری کنید و پیش شماره قم 025 است.

نام و نام خانوادگی تلفن با پیش شماره02532111گروه پژوهشیسمت اجرایی
سید رضا حسینی368اقتصادهیات علمی، رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی
علیرضا لشکری313اقتصادهیات علمی، مدیر گروه اقتصاد
کاظمی نجف آبادی326اقتصادهیات علمی
محمد حسین کرمی283اقتصادهیات علمی
قاسم خانجانی342تاریخ اسلامهیات علمی
محمدرضا هدایت‌پناه342تاریخ اسلامهیات علمی
حسین حسینیان مقدم402تاریخ اسلامهیات علمی
حسین مرادی نسب334تاریخ اسلامهیات علمی
رسول قلیچ306تاریخ اسلامهیات علمی
رمضان محمدی246تاریخ اسلامهیات علمی، مدیر گروه تاریخ اسلام
منصور داداش نژاد319تاریخ اسلامهیات علمی
حسین بستان211جامعه شناسیهیات علمی، مدیر گروه جامعه شناسی
حفیظ اله فولادی261جامعه شناسیهیات علمی، مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی
علی سلیمی312جامعه شناسیهیات علمی
مجید کافی367جامعه شناسیهیات علمی
مهدی نصیری201جامعه شناسیهیات علمی
حسین جوان آراسته378حقوق و فقه اجتماعیهیات علمی، مدیر گروه حقوق و فقه اجتماعی
علی محمد حکیمیان252حقوق و فقه اجتماعیهیات علمی، رئیس پژوهشگاه
حسین قافی358حقوق و فقه اجتماعیهیات علمی
حسین هوشمند378حقوق و فقه اجتماعیهیات علمی
سید جواد ورعی358حقوق و فقه اجتماعیهیات علمی
مصطفی دانش پژوه327حقوق و فقه اجتماعیهیات علمی
احمد عباسی فرد294دانشگاه اسلامیهیات علمی
سید محمد غروی355روان شناسیمدیر گروه روان شناسی، رئیس پژوهشکده علوم رفتاری
علی احمد پناهی408روان شناسیهیات علمی
محمد کاویانی320روان شناسیهیات علمی
محمدحسین شریفی نیا242روان شناسیهیات علمی
مسعود آذربایجانی318روان شناسیهیات علمی
مسعود جان بزرگی406روان شناسیهیات علمی
سید علی حسینی‌زاده338علوم تربیتیهیات علمی
بهروز رفیعی339علوم تربیتیهیات علمی
محمد بهشتی322علوم تربیتیهیات علمی
محمد داوودی372علوم تربیتیهیات علمی، مدیر گروه علوم تربیتی
محمود نوذری227علوم تربیتیهیات علمی
محمد حسین طالبی شمس آباد337علوم سیاسیهیات علمی
محمد شجاعیان281علوم سیاسیهیات علمی، مدیر گروه علوم سیاسی
هادی موسوی414فلسفه علوم انسانیهیات علمی
سید حمید رضا حسنی210فلسفه علوم انسانیهیات علمی
حسینعلی شیدانشید353فلسفه و کلامهیات علمی
علی شیروانی335فلسفه و کلامهیات علمی، مدیر گروه فلسفه و کلام
محمد فتحعلی خانی260فلسفه و کلامهیات علمی
احسان سرخه ای267قرآن پژوهیهیات علمی، رئیس مرکز فناوری
سید محمود طیب حسینی207قرآن پژوهیهیات علمی، مدیر گروه قرآن پژوهی
علی اکبر بابائی391قرآن پژوهیهیات علمی
علی فتحی273قرآن پژوهیهیات علمی
محمد اسعدی324قرآن پژوهیهیات علمی
محمد باقر سعیدی روشن396قرآن پژوهیهیات علمی
ابوالفضل گائینی266مدیریتهیات علمی، مدیر گروه مدیریت
ابوطالب خدمتی314مدیریتهیات علمی
عباس شفیعی203مدیریتهیات علمی
عبد اله توکلی316مدیریتهیات علمی
علی عبدالهی329مدیریتهیات علمی
نمایش ۱ تا ۵۳ مورد از کل ۵۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۹