مدیران و کارشناسان

جایگاهمتصدیتلفن
کد قم025
فکس دبیرخانهعلی سعادتی32803090
تلفکس دفتر ریاستمحسن احسانی32806006
مخابراتنگهبان32111100
دفتر تهراناصغر ولی زاده021-66402600
رئیس دفتر ریاستهاشم نظری زاده32111254
کارشناس دفتر ریاستمحسن احسانی32111252
مسئول دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعابراهیم ولی زاده32111247
مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوریحسن اسلام بیگی32111331
مسئول دبیرخانهعلی سعادتی32111222
سرپرست اداره روابط عمومیمحمد سلیمی32111204
کارشناس کارگزینیحمیدرضا محمدی32111217
کارشناس روابط عمومیوحید یزدانی32111206
فکس روابط عمومیوحید یزدانی32806001
کارشناس گروه علوم سیاسیسیدعلی طوسی32111329
کارشناس گروه فلسفه و کلامحسن نصرالهی32111376
کارشناس گروه جامعه شناسیسیدمحمدامین حسینی32111329
کارشناس گروه حقوقاسماعیل یارمحمدی32111352
کارشناس گروه اقتصادسیدعلی طوسی32111359
کارشناس گروه علوم تربیتیمحمد حسین کاظمی زاده32111362
کارشناس گروه مدیریتسیدمحمدامین حسینی32111329
کارشناس گروه تاریخ اسلاماسماعیل یارمحمدی32111352
کارشناس گروه قرآن پژوهیحسن نصرالهی32111376
کارشناس گروه روانشناسیمرتضی برزگر32111355
کارشناس گروه فلسفه علوم انسانیمحمد حسین کاظمی زاده32111361
کارشناس کار ویژه تدوین درسنامه های قرآنیابراهیم عابدینی32111362
کارشناس گروه خانوادهمرتضی برزگر32111355
کارشناس مرکز مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانوادهسرور32111298-99
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلیدکتر فولادی32111261
کارشناس مسئول خدمات آموزشی (تحصیلات تکمیلی و آموزش های آزاد)سید حسین مرتضوی32111262
رئیس مرکز فناوریحجت الاسلام احسان سرخه‌ای32111267
کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعاتسیدمحمدسعید موسوی32111263
کارشناس فناوری اطلاعاتسید مهدی موسوی نسب32111265
رئیس گروه فناوری و تجاری سازیجواد گائینی32111285
معاون مدیریت امور پژوهشی و همکاری های علمیفرهاد سلطانی32111236
رئیس گروه همکاریهای علمیمهدی غلامی32111235
رئیس گروه امور پژوهشیعلی قربانی32111400
کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشیابراهیم عابدینی32111208
رئیس اداره آماده سازی ونشرسیدعدنان اسلامی32111240
مدیر کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و مدارک علمیابوالفضل احمدی32111301
رئیس اداره اطلاع رسانی و مدارک علمی کتابخانهمحمد ساجدی32111302
رئیس اداره خدمات فنی و تامین منابع کتابخانهداود اصغرپور32111304
کتابدارعلی براتی32111303
مشاور امور حقوقی و قراردادهاحسن سلطانی32111225
مسئول دبیرخانه هیات اجرائی جذبدکتر سید علی حسینی‌زاده32111252
کارشناس جذب هیات علمیمهدی محبی32111221
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحیدر فروزان32111232
رئیس اداره کارگزینیحسین حسینی طایقانی32111231
رئیس اداره پشتیبانی و تدارکاتعلی یحیایی32111245
مسئول تاسیساتامیر افرادی32111233
مدیر امور مالیهادی فاضلی نیا32111218
رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابهاحسن اسماعیلی32111214
رئیس اداره دریافت ، پرداخت و اعتباراتمهدی اخلاقی32111213
رئیس اداره رسیدگی به اسناد32111218
کارشناس مسئول امور مالیعلی قاضی32111216
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداریداود خالصی32111223
رئیس گروه بودجه ، آمار و اطلاعاتهاشم نظری زاده32111226
کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغلمحسن اسدی32111226
امین اموالمحمد دهقانی32111215
کارشناس مسئول اداره آماده سازی و چاپحسین عسگری32111275
کتابدارداوود جعفری32111303
تدارکات و پشتیبانیحسین صفری32111280
برنامه ریزی، نظارت و ارزیابیدکتر محمدحسین باقری32111277
کارشناس انتشاراتسیدمحسن عظیمی32111255
کارشناس مسئول روابط عمومی (امور جشنواره های علمی)حمیدرضا محمدی32111200
کارشناس بودجهروح الله کرم بابایی32111224
ادمین سایتمحمد سلیمی32111204
حراست - تلفن مستقیم-32111230
حراست - فکس مستقیم-32806002
نمایش ۱ تا ۶۹ مورد از کل ۶۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۳۹۹