آثار برگزیده


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷۳ مورد.
عنوانمؤلفگروهبرگزيده جشنوارهسالرتبه
روانشناسی رشد (۱)  با نگرش به منابع اسلامیعلی مصباح، محمد جواد زارعان، ناصر بی ریاا، مرتضی آقاتهرانی، سید احمد رهنمایی، عباس شاملی، ابوالحسن حقانی، ابوالفضل ساجدی، زیر نظر سید محمد غرویروان‌شناسیوزارت ارشاد1376تشویقی
آرای دانشمندان مسلمان  در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد ۱)محمد فتحعلی خانی، علیرضا فصیحی زاده، علی نقی فقیهیعلوم تربیتیدومین همایش کتاب برگزیده حوزه علمیه1378یکم
درآمدی بر حقوق اساسیمحمد حسین اسکندری ، اسماعیل دارابکلاییعلوم سیاسیدومین  همایش کتاب برگزیده حوزه علمیه1378سوم
روش شناسی تفسیر قرآنمحمود رجبی ، علی اکبر باباییقرآن پژوهیدومین جشنواره سراسری دین پژوهان کشور1379برگزیده
حقوق قراردادها در فقه امامیهسید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورحقوقسومین  همایش کتاب برگزیده حوزه علمیه1379تشویقی
روش شناسی تفسیر قرآنمحمود رجبی ،  علی اکبر باباییقرآن پژوهیسومین  همایش کتاب برگزیده حوزه علمیه1379تشویقی
فلسفه قدرتسید عباس نبویعلوم سیاسیسومین  همایش کتاب برگزیده حوزه علمیه1379تشویقی
مبانی فقهی اقتصاداسلامیمحمد مهدی کرمیاقتصادسومین  جشنواره سراسری دین پژوهان کشور1380پژوهش دینی برتر
سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت ـ تربیت فرزندسید علی حسینی زادهعلوم تربیتیسومین   جشنواره سراسری دین پژوهان کشور1380پژوهش دینی برتر
بررسی مغازی موسی بن عقبهحسین مرادی نسبتاریخ اسلامششمین دوره پژوهش فرهنگی سال1380شایسته تشویق