ابوالفضل خوش منش

ابوالفضل خوش منش

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

حمل قرآن (پژوهشی در روش‌شناسی تعلیم و تحفیظ قرآن مجید)

حمل قرآن (پژوهشی در روش‌شناسی تعلیم و تحفیظ قرآن مجید)

پدیدآورنده: ابوالفضل خوش منش

قیمت : ۱۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

زبان قرآن (ماهیت، هویت، جایگاه و آموزش آن)

زبان قرآن (ماهیت، هویت، جایگاه و آموزش آن)

پدیدآورنده: ابوالفضل خوش منش

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸