دکتر مسعود آذربایجانی

دکتر مسعود آذربایجانی

پست الکترونیکی:

کتاب‌ها - پدیدآورنده

تجربه دینی در فرهنگ اسلامی

تجربه دینی در فرهنگ اسلامی

قیمت : ۲۸۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فلسفه علم روانشناسی

فلسفه علم روانشناسی

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

روان شناسی در نهج البلاغه (مفاهیم و آموزه ها)

روان شناسی در نهج البلاغه (مفاهیم و آموزه ها)

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰