معاونت توسعه مديريت و منابع

 

سرپریت معاون توسعه مديريت و منابع

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد شجاعیان     استاديار گروه علوم سیاسی  

تلفن:   ۰۲۵ - ۳۲۱۱۱۲۴۷        پست الكترونيكي:   shojaiyan@rihu.ac.ir
 

مديريت هاي زير مجموعه

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.