رئیس اداره خدمات فنی (داود اصغرپور مهربانی)

نام و نام ‌خانوادگي: داود اصغرپور مهربانی تاريخ تولد: ۱/۱/۱۳۵۶  محل تولد: مهربان

تلفن محل کار: ۳۲۱۱۱۳۰۴ ، همراه: ۰۹۱۹۶۶۵۷۱۲۰ ، پست الكترونيكي: d_as۱۳۵۶@yahoo.com

شرح وظايف:

-فهرست نویسی و رده بندی کتاب های کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه براساس نظام LC

-شناسایی و معرفی کتابهای تازه منتشر شده در زمینه های مختلف موضوعی به اعضای هیات علمی و کمک به خرید آنها

-انجام گسترش  های میز امانت و سایر امور برنامه کتابخانه ای سیمرغ

تحصيلات:

-كارشناسي «کتابداری در شاخه پزشکی»

-كارشناسي ارشد «کتابداری»

گواهينامه ها:

-فهرست نويسي ماشين خوان و مباني فراداده   

-يكپارچه سازي كتابخانه‌هاي ديجتال

-نظام معنايي و توليد دانش در كتابخانه‌هاي  يجيتال

-وب ۲ در خدمت كتابخانه ۲

-همايش اطلاعات محتوا و دانش سه مفهوم كالام متفاوت

-مهارتهاي هفتگانه icdl

-دوره آموزشي كارآفريني

-پدافند غير عامل

-نمايه‌سازي اشياي محتوايي (پيشرفته)

-ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (FRBR)

-همت مضاعف، کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری

سوابق علمي:

-پايان نامه كارشناسي ارشد با  عنوان «سنجش اضطراب كتابخانه‌اي دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم براساس مقياس اضطراب كتابخانه‌اي باستيك»

-مقاله علمي پژوهشي «تحليل استنادي مقالات فصلنامه روش­شناسي علوم انساني» منتشر شده در شماره ۶۸ ، سال ۱۷، پائیز ۱۳۹۰، فصلنامه روش‌شناسي علوم انساني با مشاركت آقاي محمدي استادي.

-مقاله «كتابشناسي روش تحقيق و روش‌شناسي علوم انساني» منتشر شده در شماره ۴۸ ، پائیز ۱۳۸۵، فصلنامه روش‌شناسي علوم انساني

-مقاله «نگاهي بر مديريت اسلامي در اينترنت» منتشر شده در شماره ۴۵ ، زمستان ۱۳۸۴، فصلنامه حوزه و دانشگاه

-مقاله «كتابشناسي حقوق تجارت بين الملل» منتشر شده در شماره ۴۴ فصلنامه حوزه و دانشگاه

-مقاله علمي پژوهشي « سنجش اضطراب كتابخانه‌اي دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم براساس مقياس اضطراب كتابخانه‌اي باستيك » مجله نظام‌ها و خدمات اطلاع‌رسانی دانشگاه

-آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ،شماره ۴، پیاپی ۸، پائیز ۱۳۹۲

سوابق کاری

-كارشناس كتابداري و اطلاع‌رساني کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (۱۳۸۶-۱۳۸۲)

-رئیس اداره خدمات فنی کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (۱۳۹۵-۱۳۸۷)

-فهرستنويس در پروژه فهرستنويسي و رده‌بندي كتابخانه جامع جامعه المصطفي (ص) العالميه (۱۳۹۵-۱۳۸۵)

  • فهرست نویسی در پروژه کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی (۱۳۹۵)

-فهرست نویسی در پروژه کتابخانه پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی (۱۳۹۴)

-فهرستنويس در پروژه فهرستنويسي و رده‌بندي كتابخانه موسسه علوم انساني جامعه المصطفي‌(ص) العالميه (۱۳۹۱)

-فهرستنويس در پروژه فهرستنويسي کتابخانه تخصصی بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء (۱۳۹۳-۱۳۹۱)

-فهرستنويس در پروژه فهرستنويسي و رده‌بندي كتابخانه تخصصي آثار پژوهشگران جامعه المصطفي (ص) العالميه (۱۳۹۰)

-فهرستنويس در پروژه فهرستنويسي و رده‌بندي كتابخانه موسسه شهيده بنت الهدي (۱۳۸۷)

-فهرستنويس در پروژه فهرستنويسي و رده‌بندي كتابخانه موسسه امام رضا (ع) (۱۳۸۷)

-فهرستنويس در پروژه فهرستنويسي كتابخانه موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) (۱۳۸۶-۱۳۸۵)

-فهرستنويس در پروژه فهرستنويسي كتابخانه تخصصي مركز آموزش‌هاي كوتاه مدت جامعه المصطفي (ص) (۱۳۸۸-۱۳۸۷)

-فهرستنويس در پروژه فهرستنويسي، كتابخانه‌هاي عمومي، اماني و ... دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (۱۳۸۳-۱۳۸۲)

-فهرستنويس در پروژه فهرستنويسي مجمع عالی حکمت اسلامی (۱۳۸۹)

-فهرستنويس در پروژه فهرستنويسي کتابخانه تخصصی موسسه الهدی جامعه المصطفی (ص) العالمیه (۱۳۹۲)

-موسسه فرهنگي فرجام جام جم (مشاركت در پروژه پايگاه كتابهاي لاتين) (۱۳۸۶)

-شركت در پروژه نمايه‌سازي آثار آيت‌الله جوادي آملي (تفسير تسنيم جلد اول) در بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء (۱۳۹۱)

 

 

 

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.