درسنامه نظريه پردازي علمي اقتصاد اسلامي

نوبت چاپ : چهارم (ویراست سوم) : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 42000 ریال ریال

برگزیده در نهمين دوره كتاب سال حوزه، ۸۶ ، برگزيده(اول) ؛ هفتمين همايش تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين، 84 ، دوم ؛ سومين جشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامي، 84 ، دوم ؛

چکیده کتاب

گزاره اي «علمي» ناميده مي شود كه هم ساختار لفظي و هم مفاد آن، روش تجربه را تحمل نمايد. آنگاه كه مجموعه اي از اين نوع گزاره هاي نظام يافته، منظومه وار بر محور يك موضوع تعريف شده، شكل گيرند، رشته اي از علوم پديد مي آيد.
علم اقتصاد اسلامي نيز يكي از رشته هاي علمي است كه همانند ديگر رشته هاي علوم انساني، آنگاه تحقق مي يابد كه:
اولاً، گزاره هايي منظومه وار و با ساختاري متناسب با روش علمي - تجربي به وجود آيد.
ثانياً، مفاد اين گزاره ها استناد منطقي به آموزه هاي اسلامي داشته باشد.
ثالثاً، داراي ويژگي جهان شمولي باشد، تا اينكه متغيرهاي نوظهور در روابط پيچيده اقتصادي معاصر را زير پوشش قرار دهد.
اين كتاب گامي در راستاي تبيين و پژوهش روش شكل گيري اقتصاد اسلامي است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.