جامعه‏ شناسى معرفت

نوبت چاپ : چهارم : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 100000 ریال ریال

برگزیده در هفتمين دوره كتاب سال حوزه، 84، دوم ؛ كتاب سال دانشجويي،83 ؛

چکیده کتاب

جامعه‌شناسي معرفت، يكي از شاخه‌هاي اصلي و مهم جامعه‌شناسي و يك سنت فلسفي جامعه‌شناختي است كه از اواخر قرن نوزدهم به بررسي عوامل اجتماعي تعيين‌كننده معرفتهاي انساني پرداخته است. همه گرايشهاي گوناگون اين سنّت فكري به بررسي مسئله مناقشه‌برانگيز «تعيّن اجتماعي معرفت» و فهم و تبيين جامعه‌شناختي اين مسئله پرداخته‌اند.
اين كتاب از سه بخش تشكيل شده است: بخش نخست به بررسي مباني جامعه‌شناسي معرفت و پيشينة فكري و فلسفي اين رشته اختصاص يافته است. بخش دوم، نظريه‌هاي اساسي جامعه‌شناسي معرفت را معرفي و نقد مي‌كند و بخش سوم، كوششي است در فراهم آوردن بسترهاي نظري و آشنا كردن دانشجويان و محققان علوم اجتماعي با مباني ايراني و اسلامي، تا گامهاي ماندگار «بومي شدن علم» برداشته شود. براي تحقق اين امر، برخي از مبادي فلسفي و نحله‌هاي اصلي فلسفه اسلامي و ايراني را در اختيار نهاده است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.