خانواده در نگرش اسلام و روان‏شناسى

نوبت چاپ : پانزدهم
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 170000 ریال

چکیده کتاب

در اين كتاب تعاليم اسلام در خانواده در قالب روان‌شناختي بررسي مي‌شود و از توصيه‌هاي اسلام در اين زمينه، تبيينهاي روان‌شناختي ارائه مي‌دهد. در اين راستا، ارائه آموزه‌هاي اسلام در خانواده، به صورت كاربردي و عملياتي، زمينه‌اي است كه استفاده از اين آموزه‌ها را تسهيل نموده، در افزايش كارايي خانواده‌ها، حل مشكلات آنها و حركت در جهت پرورش خانواده‌هاي متعادل و مطلوب از نظر اسلام، بسيار مؤثر خواهد بود.
اين كتاب، شرايط دقيق استفاده از برخي قوانين اسلام در خانواده را به‌طور عيني بيان مي‌كند، تا امكان هر‌گونه درك ناقص و سوءاستفاده از آنها را به كمترين حد رساند. اين كتاب به ديدگاه‌هاي جامعه‌شناختي و روان‌شناختي در خانواده توجه دارد كه با استفاده از اين ديدگاه‌ها و احتزاز از ضعفهاي احتمالي در آنها، آموزه‌هايي ارائه مي‌دهد كه براي خانواده‌هاي اين عصر مفيد خواهد بود.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.