آراى دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مبانى آن (جلد سوم)

نوبت چاپ : چهارم : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 92000 ریال ریال

برگزیده در بیست و یکمین دوره كتاب سال جمهوري اسلامي،82، اول ؛

چکیده کتاب

كتاب حاضر، نخستين اثر تحقيقي مستقل درباره نگرش‌هاي تربيتي ابوحامد محمد غزالي(450 - 505 هـ . ق) در زبان فارسي است و در آن كوشش شده است از راه توصيف و تحليل و تركيب، و گاه نقد و تطبيق نگرش‌هاي تربيتي غزالي، گوشه‌هايي از ديدگاه‌هاي تربيتي وي شناسانده شود.
با مطالعه فصل‌هاي نُه گانه اين تربيتْ نگاشت، گذشته از آشنايي اجمالي با زندگي و آثار علمي غزالي، روشن خواهد شد كه مباني فلسفي ديدگاه‌هاي تربيتي وي كدام است و او تربيت را چه مي‌داند، چگونه تعريف مي‌كند، درباره امكان و حدّ تربيت چه مي‌گويد و ضرورت و اهميت آن را در چه و تا چه اندازه مي‌داند. همچنين روشن خواهد شد كه غزالي براي تحقق تربيت مطلوب، رعايت چه اصولي را لازم مي‌داند و عوامل مؤثر در تعليم و تربيت از نگاه او كدام است و از تربيت، تحقق چه اهدافي را مي‌خواهد و براي رسيدن به آنها چه روش‌هايي را برگزيده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.