نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقي

دوشنبه 1391/8/15

سئوالاتي نظير: تجربه ديني چيست؟ تجربه اخلاقي چيست؟ و چه نسبتي ميان آن دو برقرار است؟ از جمله پرسش هاي مطرح در اين خصوص مي باشد كه در جلسه پاسخي در باره ي آن ها توسط سخنرانان ارائه خواهد شد.

پیـوست هـا

  • صوت (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.