نشست بررسي و تبيين شاخص هاي فساد اداري

سه شنبه 1391/8/23

اين نشست با هدف ارتقاي علمي طرح پژوهشي «بررسي و تبيين شاخص هاي فساد اداري با نگاهي به سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه از ديدگاه اسلام» برگزار مي شود.

پیـوست هـا

  • نشست بررسي و تبيين شاخص هاي فساد اداري (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.