نشست بررسي رژيم هاي حقوقي سرمايه گذاري خارجي نفتي در نظام حقوقي ايران

پنج شنبه 1392/1/1

درباره نشست: با توجه به اينكه صنعت نفت ايران بيش از يك قرن را پشت سر گذاشته و دوره‌‌‌هاي متفاوتي از رژيم حقوقي سرمايه­گذاري خارجي را تجربه كرده است، بدليل ماهيت متفاوت حقوقي اين نظامها در دوره­هاي مختلف، موضوع بحث در دو دوره قبل و بعد از انقلاب بررسي مي شود. رژيم هاي حقوقي قراردادي، مضاعف و رژيم حقوقي قوانين نفتي، در دوره قبل از انقلاب بررسي مي شوند و در دوره بعد از انقلاب به رژيم هاي حقوقي سنواتي و برنامه‌اي پرداخته مي شود. برگزار كنندگان: گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه امام صادق سخنرانان: حجه الاسلام دكتر علي محمد حكيميان عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دكتر مسعود اماني عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق ( ع ) هدف: بررسي سياست هاي سرمايه گذاري نفتي در دهه هاي ۴۰ و ۵۰ خروجي مورد انتظار: نشان دادن ضعف ها و كاستي هاي قانون گذاري در حوزه نفت و گاز محور: بررسي سياست هاي دو قانون ۱۳۳۶ و ۱۳۵۳ در مورد نفت و گاز

با توجه به اينكه صنعت نفت ايران بيش از يك قرن را پشت سر گذاشته و دوره‌‌‌هاي متفاوتي از رژيم حقوقي سرمايه­گذاري خارجي را تجربه كرده است، بدليل ماهيت متفاوت حقوقي اين نظامها در دوره­هاي مختلف، موضوع بحث در دو دوره قبل و بعد از انقلاب بررسي مي شود. رژيم هاي حقوقي قراردادي، مضاعف و رژيم حقوقي قوانين نفتي، در دوره قبل از انقلاب بررسي مي شوند و در دوره بعد از انقلاب به رژيم هاي حقوقي سنواتي و برنامه‌اي پرداخته مي شود.

پیـوست هـا

  • ص (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.