كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلامي

یکشنبه 1394/3/17

بر اساس اين نظريه؛ سبك زندگي تجويزيِ اسلام، به شيوه هاي نسبتاً ثابتِ افراد، گروه ها و جوامع در پي گيريِ اهداف زندگي روزمره و حل مشكلات پيش روي اشاره دارد كه از آموزه هاي اسلامي به شيوه اجتهادي حاصل مي شود و بر اساس يك سيستم مفهوميِ جامع، منسجم و هماهنگ، تمام زواياي زندگي را در مقياسِ فردي، خانوادگي، اجتماعي، حكومتي و جهاني، پوشش مي دهد. دنيا و آخرت، ماديت و معنويت، علوم بشري و علوم اسلامي، را به صورت درهم تنيده و يكپارچه ملاحظه مي كند، و پيروانِ خود را به سوي اهداف غائي اي مثل «قرب الهي»، «كمال خواهي» و ...، سوق مي دهد. نظريه پرداز «سبك زندگي تجويزي اسلام»، تا كنون سه كتاب با عناوين «سبك زندگي اسلامي و ابزار سنجش آن» (انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، «چيستي سبك زندگي اسلامي» (انتشارات دانشگاه علامه) و «درسنامه سبك زندگي اسلامي» (انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) و چند مقاله در اين موضوع ارائه كرده است. حجت الاسلام و المسلمين مسعود آذربايجاني، دانشيار گروه روان شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام و المسلمين احمد حسين شريفي دانشيار مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني «ره» به عنوان ناقد، نظريه مزبور را نقد خواهند كرد. دبير نشست علمي ياد شده مسعود جان بزرگي دانشيار گروه روان شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.

پیـوست هـا

  • كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلامي (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.