مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 19000 ریال

برگزیده در هشتمين جشنواره پژوهش‌هاي برتر مالياتي و ماليه عمومي، ۹۲، برگزيده

چکیده کتاب

برخي اقتصاددانان توسعه بر اين باورند كه شكل‌گيري فرآيند توسعه مي‌طلبد كه انباشت سرمايه از طريق پس‌انداز قشرهاي داراي درآمد بالا انجام پذيرد. از اين‌رو سياست‌هاي اقتصادي با رويكرد كاهش فقر دهك‌هاي پايين جامعه و افزايش رفاه نسبي آنها مانع شروع فرايند توسعه به حساب مي‌آيد. در اين اثر فرآيند توسعه اجتماعي، اقتصادي با رويكرد آموزه‌هاي اسلامي به گونه‌اي مورد تحقيق قرار گرفته است كه از نهان آن عدالت اجتماعي و كاهش فقر، نشأت مي‌گيرد. در واقع محصول طبيعي چنين فرايندي، كاهش فقر و افزايش رفاه با رشد توليد، همزاد به حساب مي‌آيند. بنابراين در اين فرايند نه تنها بين شكل‌گيري توسعه و عدالت اجتماعي تماتع و تضاد وجود ندارد بلكه آن دو همزمان متبلور مي‌شوند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.