كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفي

شنبه 1394/3/23

هدف از برگزاري كرسي،‌ آشنايي و نقد مباني جريان تفسيرسلفي به ويژه جريان سلفي معاصر است. در اين كرسي، به سئوالاتي نظير اينكه آيا تفسير سلفي را مي توان به عنوان يك جريان تفسيري شناخت؟ تفاسير مهم سلفي ها كدامند و از چه روشي در تفسير تبعيت مي كنند؟ و مباني و شاخصه هاي اصلي جريان تفسير سلفي كدام است؟ پاسخ داده مي شود. سخنران: حجت الاسلام و المسلمين دكتر علي فتحي استاديار گروه قرآن پژوهي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ناقدين: - حجت الاسلام و المسلمين دكتر مهدي فرمانيان استاديار دانشگاه اديان و مذاهب - حجت الاسلام و المسلمين سيدمهدي عليزاده موسوي عضو هيئت علمي پژوهشكده حج و زيارت دبير: - حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد اسعدي دانشيار گروه قرآن پژوهي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گزارش برگزاري (دبير نشست): در تاريخ شنبه ۲۳/۳/۹۴ كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفي با ارائة جناب آقاي دكتر فتحي عضو هيأت علمي گروه قرآن پژوهي و با حضور ناقدان حضرات آقايان دكتر عليزاده موسوي و دكتر فرمانيان از كارشناسان مطالعات سلفيه در سالن جلسات پژوهشگاه به مدت دو ساعت از ۱۱ تا ۱۳ صبح برگزار شد. پس از تلاوت آياتي از كلام الهي، دكتر محمد اسعدي به عنوان دبير علمي اين جلسه در آغاز توضيحي در باره كرسي‌ها و ضوابط و اهداف آن و نيز معرفي كوتاهي از پروژه تحقيقي دكتر فتحي ارائه كردند. سپس دكتر فتحي گزارشي از بحث جريان‌شناسي سلفيه و تفسير سلفي و نقدهاي اساسي بر آن را در سه محور بيان نمود. آنگاه ناقدان محترم به بيان ديدگاه خود پرداختند. جناب دكتر عليزاده موسوي ضمن تقدير از طرح و تأكيد بر جديد بودن آن در حوزه تفسير سلفي نكات اصلاحي زير را بيان نمودند: - ضرورت پرهيز از مطالب تكراري و كليشه اي در نقد تفسير سلفي - نياز به شواهد و مصاديق از ادعاها - توجه به محورهاي مهم در انديشه هر يك از مفسران سلفي - توجه به رويكردهاي مختلف در سلفيه - ضرورت توجه به شخصيت هاي معاصر مثل الباني و بن باز به رغم عدم تأليف تفسير - ضرورت توجه به حوزه هاي فقهي و كلامي آثار سلفيان براي كشف منهج تفسيري آنان جناب دكتر فرمانيان نيز ضمن تشكر و تقدير از طرح حاضر نكات زير را متذكر شدند: - مناسب بود مباني تفسير سلفي با محوريت سه طاغوتِ مطرح در بيان ابن قيم بيان مي‌شد. - مباني تفسيري نيازمند توضيح است. - ضرورت تفكيك تاريخي ميان سه رويكرد سلفي شامل اثرگرايي، حديث گرايي و سلف گرايي - ضرورت توجه ويژه به تفسير سلفيان معاصر با توجه به اهميت و خطر ويژه آنان در دوره معاصر - ضرورت ادامه مباحث و جلسات انتقادي در ارتباط با تفكرات سلفيه در حوزه هاي مختلف در ادامه و پس از مباحثه علمي ميان ناقدان درباره برخي محورهاي طرح حاضران نشست نيز نكات انتقادي و پيشنهادي مطرح كردند. سپس جناب دكتر فتحي به پاسخگويي به نقدهاي مطرح شده پرداخت.

گزارش برگزاری (روابط عمومي): پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای انقلاب فرهنگی کرسی علمی ترویجی مبانی جریان تفسیر سلفی را در روز شنبه ۲۳ خرداد برگزار کرد. به گزارش واحد خبر روابط عمومی، بنابر اعلان گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هدف از برگزاری کرسی،‌ آشنایی و نقد مبانی جریان تفسیرسلفی به ویژه جریان سلفی معاصر بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین علی فتحی استادیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه شد. وی تلاش کرد در این کرسی، به سئوالاتی نظیر آیا تفسیر سلفی را می توان به عنوان یک جریان تفسیری شناخت؟ تفاسیر مهم سلفی ها کدامند و از چه روشی در تفسیر تبعیت می کنند؟ و مبانی و شاخصه های اصلی جریان تفسیر سلفی کدام است؟ پاسخی درخور ارائه دهد. حجت الاسلام و المسلمین مهدی فرمانیان استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب و حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی علیزاده موسوی عضو هیئت علمی پژوهشکده حج و زیارت به عنوان ناقد در جلسه مزبور حضور داشتند. جلسه یادشده با دبیری حجت الاسلام والمسلمین محمد اسعدی دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در روز شنبه ۲۳ خرداد از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد. در آغاز دبیر جلسه توضيحي در باره كرسي‌ها و ضوابط و اهداف آن و نيز معرفي كوتاهي از پروژه تحقيقي ارائه کننده کرسی (حجت الاسلام و المسلمین فتحي) داد. سپس حجت الاسلام و المسلمین فتحي گزارشي از بحث جريان‌شناسي سلفيه و تفسير سلفي و نقدهاي اساسي بر آن را در سه محور بيان کرد. آنگاه هریک از ناقدان به بيان ديدگاه های خود پرداختند. اولین ناقد حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی علیزاده موسوی عضو هیئت علمی پژوهشکده حج و زیارت بود که ضمن تقدير از طرح و تأكيد بر جديد بودن آن در حوزه تفسير سلفي بر اصلاح مواردی نظیر، ضرورت پرهيز از مطالب تكراري و كليشه اي در نقد تفسير سلفي، نياز به شواهد و مصاديق از ادعاها، توجه به محورهاي مهم در انديشه هر يك از مفسران سلفي، توجه به رويكردهاي مختلف در سلفيه، ضرورت توجه به شخصيت هاي معاصر مثل الباني و بن باز به رغم عدم تأليف تفسير و ضرورت توجه به حوزه هاي فقهي و كلامي آثار سلفيان براي كشف منهج تفسيري آنان تأکید کرد و سپس حجت الاسلام و المسلمین مهدی فرمانیان استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب با تأکید بر این که مناسب بود مباني تفسير سلفي با محوريت سه طاغوتِ مطرح در بيان ابن قيم بيان مي‌شد و مباني تفسيري نيازمند توضيح است و همچنین ضرورت تفكيك تاريخي ميان سه رويكرد سلفي شامل اثرگرايي، حديث گرايي و سلف گرايي، ضرورت توجه ويژه به تفسير سلفيان معاصر با توجه به اهميت و خطر ويژه آنان در دوره معاصر و ضرورت ادامه مباحث و جلسات انتقادي در ارتباط با تفكرات سلفيه در حوزه هاي مختلف نقد خود را بیان کرد. در ادامه و پس از مباحثه علمي ميان ناقدان در باره برخي محورهاي طرح، حاضران نشست نيز نكات انتقادي و پيشنهادي خود را مطرح كردند که حجت الاسلام و المسلمین فتحي به پاسخگويي به نقدهاي مطرح شده پرداخت و ضمن تشكر از ملاحظات ايشان خاطر نشان نمود كه بسياري از دغدغه هاي ناقدان در متن تفصيلي طرح مورد توجه قرار گرفته است. در پايان دبير علمي نشست به جمع بندي جلسه پرداخت و جلسه در ساعت ۱۳ به پايان رسيد.

تاريخ برگزاري: 1394-3-23

پیـوست هـا

  • كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفي (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.