گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 79000 ریال ریال

چکیده کتاب

در سال1356 سه گفتمان اسلامي، ملي‌گرا و ماركسيستي رها شده از سركوب پهلوي، فرصت حضور در عرصه سياسي ايران را به‌دست آوردند و دیدگاه‌های متفاوتی درباره عوامل شتابزای انقلاب ارائه دادند. گفتمان ماركسيستي هيچ‌گاه در ايران گسترش پيدا نكرد. به‌ويژه اينكه از سال 60 به حاشيه رانده شد. از این‌رو تا پيش از بركناري بني‌صدر از رياست جمهوري، گفتمان‌هاي موجود در جمهوري اسلامي ايران به دو گفتمان اسلامي و ملي تقسيم مي‌شد؛ اما بعد از سال 60 و حذف گفتمان ملي، جناح جديدي مشهور به چپ و راست در درون گفتمان اسلام سياسي شكل گرفت. این کتاب با بررسی تحلیل روند به‌مثابه یک روش در آینده پژوهی، با این پرسش اصلی روبه‌روست که روند گفتمان‌های سیاسی از سال 1356 تا 1388 چگونه بوده است؟ براي پاسخ، سؤالات فرعی الگوی تحلیل روند، ایده های سه گفتمان سیاسی ملي‌گرا، ماركسيستي و اسلام سياسي (ليبرال،‌چپ و فقاهتي)، پیدایش چپ و راست و روند گفتمان‌های سیاسی در انقلاب اسلامی ایران، مورد مداقه قرار گرفته است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.