هستی و علل آن در حکمت مشاء

نوبت چاپ : اول 93
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 276
قیمت (ریال) : 87000 ریال ریال

چکیده کتاب

اين نوشتار ترجمه و شرحي است از نمط چهارم شرح اشارات خواجه نصيرالدين طوسي كه با هدف تسهيل خوانش يكي از متون اصلي حكمت اسلامي، براي نخستين بار، با شكل و شيوة حاضر به زبان فارسي، نگاشته شده است. مخاطبان اصلي اين اثر، دانشجويان و طلابي هستند كه به فراگيري شرح اشارات اشتغال دارند، و مقصود آن بوده است كه آنان را در فهم صحيح مطالب و دقت بيشتر در نكات آن ياري رساند و كمبودهاي احتمالي درس را جبران كند. جايگاه مهم شـرح اشـارات خواجه، تأثير چشمگير آن در فلسفة اسـلامي و محور درس و بحث بودن آن در حـوزه و دانشـگاه، همراه با دشـواري دست‌يابي به مقاصـد آن در بسياري از موارد، از جملة امـوري بوده‌اند كه انگيزة نگارش اين اثر را پديد آورده‌اند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.