هستی و چیستی در مکتب صدرایی

نوبت چاپ : چهارم
سال چاپ : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 68000 ریال

برگزیده در ششمين جشنواره بين المللي فارابي،۹۱ ، سوم ؛ يازدهمين دوره كتاب سال حوزه ، ۸۸ ، برگزيده ؛ هشتمين همايش تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين ، ۸۵ ، اول ؛

چکیده کتاب

اصالت وجود، كه شاخص‌ترين مسأله در حكمت متعاليه‌اش خوانده‌اند، دقيقاً به چه معناست؟ آيا تفسير كمابيش رايجي كه از اين نظريّه در دست است يگانه تفسيري است كه از آثار صدرالمتألهين دراين باره مي‌توان به دست داد؟ اگرنه، تفاوت آن با تفسيرهاي ديگر در چه مسائلي ظاهر تواند شد؛ و ادلّة اصالت وجود – آنها كه معتبرند – كدام تفسير را به اثبات مي‌رسانند؟ مخالفان اصالت وجود در پيِ‌ردّ و اثبات چه چيزند؛ و آن ادلّه كه آورده‌اند از چه مايه قوّت برخوردار است؟ و سرانجام،‌ نظريّة اصالت وجود چه نوع نتايج و فروعي در فلسفه داشته يا مي‌تواند داشته باشد؟
اين كتاب به تدقيق و تأمّل در باب چنين پرسشهايي اختصاص دارد.

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.