الگوی رهبری امام خمینی(ره)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 211
قیمت (ریال) : 44000 ریال

چکیده کتاب

رهبري الهي و معنوي امام خميني(ره) در عصر حاضر پديده‌اي منحصر به فرد است كه نظريه‌پردازان جهان معاصر را مسحور و متعجب ساخته است. تدوين و بررسي الگوي رهبري آن مرد فرزانه مي‌تواند سرمشقي نيكو براي رهبران و مديران اسلامي در سطح كلان و خرد باشد. اين الگو با مدل حاكميت و مديريت رسول خدا(ص) بر قلوب در صدر اسلام، قرابت و شباهت بسياري دارد و از اين جهت مي‌‌تواند مدلي كارساز براي دولتمردان و رهبران كشورهاي اسلامي باشد. در اين اثر نخست واژگاني چون مديريت، رهبري، سبك رهبري، سبك شناسي رهبري امام خميني(ره) بررسي شده‌اند. رويكرد امام راحل به مسئله رهبري و مفاهيم رهبري همچون خدمتگزاري، برادري، ايثارگري و بصيرت دهي، از ديگر مباحث اين كتاب است. الگوي مديريت بر قلوب به عنوان الگوي رهبري امام راحل شناخته شده كه داراي عناصري همچون « انگيزه الهي»، « تكليف مداري» و « مردم داري» است. در پايان، مباحث ويژه الگوي رهبري امام خميني(ره) با تحليل مسائل مهم دوران مديريت و رهبري ايشان مطرح گرديده و مباني ديني آنها بررسي و تحليل شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.